مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت بحران زلزله و سوانح در خطوط راه آهن شهری تهران با استفاده از GISمشخصات نویسندگان مقاله مدیریت بحران زلزله و سوانح در خطوط راه آهن شهری تهران با استفاده از GISچکیده مقاله:

سیستم های حمل ونقل ریلی درون شهری (مترو)بدلیل شرایط خاصی که دارندهمواره تحت تاثیر منابع جدیدی، در معرض بحران قرار دارند. بروزفاجعه هایی با تبعات چند جانبه _ مانند بلایای طبیعی _ منجر به وقوع بحران های ثانویه در سیستم مترو می گردد. زلزله، ترکیدن لوله های گاز و ورود گازها و پسماند های خطرناک فاضلاب به داخل تونل های مترو، نشت قنات ها و بروز سیلابهای حجیم و خارج شدن حالت طبیعی مسیر ریلی و از خط خارج شدن قطارها، نمونه های از این موارد هستند. براین اساس با بررسی تراکم جمعیت، دانه بندی قطعات، توده گذاری بناها، نحوه توزیع کارکرد- فعالیتهای مختلف، تأسیسات شهری، نظام دسترسیها، بستر طبیعی]منطقه یک[ و نتایج «مطالعات ریز¬پهنه بندی لرزه¬ای تهران بزرگ»، مطالعاتی انجام شد که با ارائه مدلی، پهنه بندی خطر نسبی زلزله در شبکه حمل و نقل ریلی درون شهری تهران بدست آید. هدف از این تحقیق معرفی مدیریت نوین بحران که شامل روش های مناسب و ابزار جدید برای شناخت، قبول،کاهش و مقابله با خطراتی مانند زلزله باشد. همچنین مکان یابی منابع مهم مانند برق، آب، مراکزآتش نشانی، مراکزمخابراتی، انتظامی، مناطق تصمیم گیری ومدیریتی، شبکه های مرتبط وهمچنین مکان یابی منابعی که بالقوه خطرناک وخطرساز هستند، دستیابی به اطلاعات مناطق وایستگاهها وبرنامه ریزی کنترل ترافیک درهنگام وقوع سانحه، شناسایی نزدیک ترین مرکزامداد رسانی درصورت نیازدراسرع وقت و شناسایی بلاکهای بحرانی باتوجه به نوع سانحه می باشد.
روش کار بر اساس دسته بندی سوانح و حوادث در مترو، پهنه بندی خطر نسبی زلزله در شبکه متروی تهران، مشخص نمودن پیامدهای زلزله در سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری، مشخص کردن نواحی آسیب پذیر خطوط مترو در تهران، مشخص کردن نواحی آسیب پذیر در ایستگاهها، تعیین فهرست واحدهای دخیل در مدیریت بحران زلزله در متروی تهران، که در نهایت منجر به ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات وآماده سازی مقابله بابحران در سیستم حمل ونقل ریلی درون شهری می شود.

کلیدواژه‌ها:

مدیریت بحران ، سیستم حمل ونقل ، حمل ونقل ریلی(مترو)،GIS ، زلزله


خرید و دانلود مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت بحران زلزله و سوانح در خطوط راه آهن شهری تهران با استفاده از GIS

مقاله بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشهبرداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آسترچکیده مقاله:

با پردازش دادههای ماهواره استر به منظور تهیه نقشه کانیهای معرف زونهای آلتراسیون و کانیسازی میتوان در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه، محلهای مناسب برای تشکیل کانیسازیها را مشخص نمود. در این مطالعه از روش نقشهبرداری زاویه طیفی که قادر است به تفکیک، کانیهای شاخص زونهای آلتراسیون، گستردگی و موقعیت آنها سه محدوده مهم آلتره شده در منطقه مورد مطالعه و SAM را شناسایی کند، استفاده شده است. در پردازش به روش در اطراف معدن فیروزه و دورتر از آن تشخیص داده شده که عبارتند از: 1) آلتراسیونی با وسعت 3 کیلومترمربع در واحد آندزیتی در شمال شرقی معدن با آلتراسیونهای پروپلیتیک و هماتیتی شدید، 2) آلتراسیونی با وسعت 4 کیلومترمربع در غرب محدوده و غرب معدن با آلتراسیونهای آرژیلیک، آلونیتی و کربناتی و 3) آلتراسیونی به وسعت حدود 2 یلومترمربع در شمال شرقی محدوده در جنوب کانیسازیهای مگنتیت در واحد آندزیتی که شامل زونهای آرژیلیک، آلونیتی و کربناتی میباشد. لازم به ذکر است که آلتراسیون سیلیسی نیز به طور پراکنده در اطراف معدن فیروزه بارز شده است. با توجه به حضور آلتراسیونهای متنوع و گسترده سیلیسی، آلونیتی، آرژیلیک، پروپلیتیک و کربناتی در محدوده معدن فیروزه و اطراف آن و نیز وجود کانیسازیهای زون اکسیدان مانند فیروزه، هماتیت، گوتیت، لیمونیت و مالاکیت و مشاهده آنومالیهای عناصر مس، مولیبدن، سرب، روی، تنگستن، کبالت و نیکل، احتمال وجود کانیسازی مثل مس پورفیری وجود دارد. اثبات این مسئله نیاز به بررسی تفصیلی صحرایی دارد.همچنین در این مطالعه آلتراسیونهای اطراف معادن آهن شترسنگ و کلاه ابوذر به خوبی بارز شده و اهمیت روشرا در اکتشاف کانسارها نشان میدهد.


خرید و دانلود مقاله بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشهبرداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر

مشخصات نویسندگان مقاله کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکینچکیده مقاله:

عدم وجود اطلاعات مستند و نقص و یا عدم وجود نقشه های شبکه و تاسیسات اعمال مدیریت متمرکز شبکه توزیع آب شهری و یکپارچه سازی اطلاعات موجود را ضروری می نماید. منطقه مورد مطالعه این تحقیق شهرک واوان می باشد در این مطالعه پس از شناخت و نیازسنجی مدل مفهومی که بیان کننده داده های مکانی و توصیفی می باشد طراحی گردید. سپس مدل منطقی در ArcSDE Geodaeabase مبتنی بر سیستم مدیریت پایگاه داده DBMS تحت SQL Server ایجاد و به منظور اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه توزیع آب شهرک واوان مورد استفاده قرارگرفت درنهایت پس از ترسیم گردش داده ای کاربردها این موارد با استفاده از مولفه های ArcObject درنرم افزار ArcGIS پیاده سازی گردید. معماری بکاررفته دراین تحقیق از نوع معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده می باشد و با توجه به سطح دسترسی که توسط مدیر سیستم تعریف می شود اتصال به پایگاه داده برقرار و توانایی پاسخ به سوالات متعدد مکانی و موضوعی در زمینه شبکه و مشترکین برای کاربران میسر می گردد.

کلیدواژه‌ها:

پیاده سازی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شبکه توزیع آب، سیستم مدیریت پایگاه داده


خرید و دانلود مشخصات نویسندگان مقاله کاربرد GIS در شبکه توزیع آب شهری و مدیریت اطلاعات مشترکین

مقاله ابعاد نوآوری بازاین مقاله قابل استفاده برای دوستان رشته مدیریت بازرگانی و کارآفرینی می باشد. مقاله در قالب ورد می باشد تا در صورت لزوم به راحتی بتوانید آن را هر طور که دوست دارید تغییر دهید. تمامی رفرنس های مقاله لاتین است و مقاله تماما از مقاله های لاتین گرفته و ترجمه شده است.


خرید و دانلود مقاله ابعاد نوآوری باز

اموزش جامع زبان انگلیسی 

عنوان کتاب : کتاب آموزش جامع زبان انگلیسی

قالب بندی : PDF

حجم:50کیلوبایت

شرح مختصر : سخن گفتن یکی از چهار مهارت فراگیری و یکی از جنبههای مهم کاربردی زبان است. بهترین راه فراگیری این مهارت به ویژه برای آموزش زبان دوم گفتگو و آشنایی با گرامر و دستورات یک زبان میباشد. به نظر میرسد زبان جدید، در صورت قرار گرفتن در مقابل زبان اصلی ( اولیه ) و با جایگزینی کلمات و جملات، بهتر فرا گرفته میشود. امروزه برای آموزش زبان خارجی برای اقشار مختلف مردم، از مکالمات موقعیتی بهره میگیرند. مکالمات موقعیتی، آنگونه مکالماتی است که زبان آموز، موقعیتهای گوناگونی که در سفر به کشورهای خارجی با آنها روبرو میشود، مثل رفتن به هتل، رفتن به فروشگاه، کارهای اداری و… قرار میدهد و نیازهای زبانی این موقعیتها را به او آموزش میدهد.

این جزوه دارای دو جنبه کاربردی و آموزشی است. بیان کامل نکات گرامری، جملات فراوان، لغات مهم و کاربردی تافل برای آموختن میتواند بسیار مفید باشد. همچنین دارای لغات کاربردی و روزمره در زبان انگلیسی است که در بخشهای مختلف جزوه و در قالب آموزش گرامر و مکالمه بیان گردیده است. یکی از شیوههای آموزش این جزوه، استفاده از جملات الگویی پایه و مادر است. این جملهها در شرایط مختلف ثابت است و تکرار میشود، تا زبان آموزان با تکرار این جملات الگویی و استفاده از واژههای مختلف، نیازهای زبانی خود را در موقعیتهای گوناگون برآورده سازد.


خرید و دانلود اموزش جامع زبان انگلیسی

آئين‌نامه ها و ضوابط اجرايي قانون نظام مهندسي شامل 5 فايل كه 3 فايل آن هديه و رايگان مي باشدمقاله آشنايي با تغييرات انجام گرفته آيين‌نامه 2800

آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 

فصل اول ـ كليات

ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسي ساختمان ـ امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسي ساختمان

نظام مهندسي استان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.‏

 

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفكیكی بیش 1000 متر مربع

1-1- ارائه تقاضانامه مالك یا وكیل قانونی با درج مورد درخواست

1-2 -درصورتیکه تقاضا از طرف شركت یاسازمان‌خاصی انجام پذیرد، اعزام نماینده رسمی شركت و یاسازمان‌مربوطه‌بامعرفی‌نامه معتبربه‌شهرداری ضروری است

1-3 - ارائه یك سری فتوكپی از تمامی اوراق سند مالكیت كه در قسمت تشكیل پرونده برابر اصل خواهد شد

1-4 - ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مالك یا مالكین

1-5 – اصل‌سند مالكیت جهت بررسی و تطبیق به قسمت تشكیل پرونده ارائه خواهد شد

1-6 - درصورت مراجعه وكیل قانونی مالك یا مالكین تسلیم اصل وكالتنامه و رونوشت برابر با اصل شده آن به قسمت تشكیل پرونده ضرورت دارد

و.......

قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 1:

نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

ماده 2:

و........

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان كه در اين چهار چوب پيروي شود.

معماری بیمارستان

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

قسمت بندی و تعین محدوده

 

 


خرید و دانلود آئين‌نامه ها و ضوابط اجرايي قانون نظام مهندسي  شامل 5 فايل  كه 3 فايل آن هديه و رايگان مي باشد

مقاله و پايان نامه مهندسي ميكانيك با موضوع سيستم هاي ضد قفل ABS 2 فايل  مقاله و پايان نامه كارشناسي ارشد بر روي سيستم ABS

در اين مقاله ابتدا توصيف مختصري از اين سيستم و اهداف و اجزاي آن آورده شده است. سپس دربارة الگوريتم كنترل سيستم ترمز ضدقفل و مشكلات اصلي كنترل كننده بحث شده است.

  

در ادامه پس از معرفي يك كنترل كنندة بسيارساده، مزاياي استفاده از سيستم ترمز ضدقفل با شبيه سازي چند وضعيت نشان داده شده است

سيستم ترمز در خودروهاي امروزي حاصل يك فرايند تكامل طولاني است. كه از اولين ترمز هيدروليك عملي در سال ١٩١٧ آغاز شده است به كارگيري سيستم ترمز ضدقفل از مهمترين گامهايي است كه در جهت افزايش كارايي ترمز خودرو برداشته شد. وظيفة اين سيستم حفظ پايداري و قابليت هدايت خودرو و كاهش فاصلة ايستادن هنگام ترمزهاي شديد است اولين ABS بار در اوايل دهة ١٩٥٠ در هواپيما به كار گرفته شد كه در آن زمان براي استفاده در خودرو گران بود  اولين سيستم ترمز ضدقفل براي خودرو اواخر دهة ١٩٦٠ به وجود آمد اما از نظر تجاري ناموفق بود . رشد واقعي فناوري ABS در دهة ١٩٧٠ با آمدن مدارهاي مجتمع و ريزپردازندهها ممكن شدو در نتيجه طراحان به استفاده از كنترل كننده هاي مبتني بر ريزپردازنده روي آوردند{9} امروزه با وجود پيشرفتهايي كه در ساخت ترمزهاي الكتريكي حاصل شده است ، تمام سيستمهاي ترمز ضدقفلي كه به طور انبوه توليد ميشوند از كنترل كنندة الكترونيكي استفاده ميكنند


خرید و دانلود مقاله و پايان نامه مهندسي ميكانيك با موضوع سيستم هاي ضد قفل ABS

افزایش فالوور اینستاگرام