بررسی میزان بیان ژنLHCB طی مراحل جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativusنوع فایل :PDF

تعداد صفحات :11

سال انتشار :1395

نویسنده

زکیه میر - کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
زهره علیزاده - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی - دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
علی ایزانلو - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند

چکیده

جوانه زنی یکی از مهم ترین مراحل بحرانی در نمو گیاهان می باشد و جز صفات پیچیده ای است که توسط تعداد زیادی از ژن ها و عوامل محیطی کنترل می شود. تنظیم بیان ژن ها ساز و کار مهمی در کنترل فرآیند های زیستی در موجودات زنده می باشد. امروزه برای شناسایی عملکرد و نقش ژن ها در فرآیند های زیستی ،میزان بیان انها در شرایط مختلف بررسی می گردد. LHCB یکی از ژن هایی ست که نوسانات دوره ای منظم را نشان می دهد و به عنوان ساعات مولکولی در گیاهان شناخته شده است. در این تحقیق نقش ژن LHCB در جوانه زنی خلر مورد مطالعه قرار گرفت. بنابراین توالی ژنLHCB شناسایی شده و پس از آن بیان رونوشت آن در جوانه زنی بذور خلر مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن های LHCB شناسایی شده و پس از آن بیان رونوشت آن در جوانه زنی بذور خلر مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن های LHCB بوسیله علائم نموی و همچنین چندین عامل محیطی کنترل می شود. نوسانات شبانه روزی از جمله علائم نموی هستند، همچنین معلوم شده است که نور مهم ترین عامل محیطی تنظیم بیان LHCB ها می باشد. توالی جدا شده ژن LHCB 601bp طول دارد که 480 نوکلئوتید آن مربوط به نواحی اگزونی و بقیه مربوط به اینترون می باشد. جوانه زنی 8 ساعت پس از آبتوشی شروع شد و در 24 ساعت به پایان رسید. سپس با کمک آغازگرهای اختصاصی برای ژنLHCB،RT-PCR گذاشته شد. بیان ژن در همه مراحل انجام گردید.

واژگان کلیدی

اRT-PCR،سنتزcDNA، جوانه زنی، بیان ژن،LHCB


خرید و دانلود بررسی میزان بیان ژنLHCB طی مراحل جوانه زنی گیاه خلر Lathyrus sativus

طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبینوع فایل :PDF

تعداد صفحات :7

سال انتشار :1395

نویسنده

الهام سلامت نیا - شرکت توزیع نیروی برق اهواز
احمد حیدری - شرکت توزیع نیروی برق اهواز
بابک افضلی - شرکت توزیع نیروی برق اهواز

چکیده

این مقاله روشی را جهت دسته بندی پدیده های کیفیت توان در سیستم های قدرت ارائه می دهد برای اصلاح کیفیت توان باید منابع اغتشاش (اعوجاج)شناخته و کنترل شود شناخت اعوجاج ها در سیستم کیفیت توان اغلب یا مشکلاتی روبرو است زیرا رنج وسیعی از اغتشاشات را در بر می گیرد. در این مطالعه جهت دسته بندی مشکلات کیفیت توان از تبدیل ویولت و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است . بعد از آموزش شبکه عصبی ضرایب و وزن های لازم را جهت طبقه بندی پدیده های کیفیت توان به دست می اید در این مقاله با استفاده از همزمان از شبکه عصبی و تبدیل ویولت شش نوع از پدیده های کیفیت توان تشخیص و دسته بندی می گردد.

واژگان کلیدی

کیفیت توان، تبدیل ویولت،شبکه عصبی


خرید و دانلود طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل ویولت و شبکه عصبی

استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیستنوع فایل :PDF

تعداد صفحات :9

سال انتشار :1395

نویسنده

مونا قربانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود
بهناز دهر آزما - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سید فضل الله ساغر وانی - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در پی احساس نیاز بشریت به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندههای محیط زیست و به عبارتی توسعه ی پایدار، سبک سازی و استفاده از پسماندهای تولیدی در بخشهای مختلف جامعه ، اهداف تحقیق های مختلف شدند. در همین راستا تلاش بر آن گشت، پسماندی انتخاب شود که حجم عظیمی از مدفن ها را اشغال می نماید. در دوران اخیر، به دلیل حجیم بودن پسماندهای کشاورزی، روش سوزاندن آنها جایگزین دفن در مدفن ها گشته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر استفاده از پسماند گیاهی (برگ درخت نارنج) بر خواص فیزیکوشیمیایی آجر از قبیل مقاومت فشاری، جذب آب، چگالی بالک، چگالی ظاهری و تخلخل انجام گردید. برای رسیدن به حالت بهینه خصوصیات آجر در صدهای انتخابی ۳، ۵ و ۷ درصد پودر برگ درخت نارنج می باشد. رطوبت آجر ۱۹ درصد بوده و به منظور خروج هوا از بین مواد اولیه ی آجر، روش پرس هیدرولیکی انتخاب گشت. همچنین برای جلوگیری از ترک خوردن، آجرها قبل از پخت در آون خشک و سپس در کوره با دمای ۱۱۰۰ درجه ی سانتیگراد به مدت ۴ ساعت پخته شدند. خصوصیات خاک مصرفی در این آزمایش به روش پراش پرتو ایکس (XRD) بررسی گردید. نتایج به دست آمده از مقایسه ی آجر معمولی با آجر دارای برگ درخت نارنج نشان داد که مقاومت فشاری و چگالی بالک و چگالی ظاهری آجر، با افزایش درصد برگ در آجر تا ۷٪ به ترتیب ۷۷٪، ٪۶۰۴، ٪۳۴ کاهش یافت. استفاده از پسماند مذکور باعث افزایش تخلخل و درصد جذب آب به ترتیب به میزان ۳۲.۴٪ و ۶. ٪۵۱ در آجر گردید. توصیه می شود از این آجر در اماکنی که مقاومت فشاری آجر مهم نبوده و تنها نقش جداکننده یاتاق ها از هم را دارد، استفاده شود. ساخت این آجر کمک بسزایی در کاهش حجم پسماند مدفون در محلهای دفن دارد.

واژگان کلیدی

 آجر، برگ درخت نارنج، مقاومت فشاری، تخلخل، پسماند


خرید و دانلود استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیست

شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) راه حلی برای پیش بینی فلج مغزی و اختلالات دستگاه عصبی مرکزی در نوزاداننوع فایل :PDF

تعداد صفحات :4

سال انتشار :1395

نویسنده

مریم دهقانی - کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی لرستانف خرم آباد ،ایران
امیرحسین اهنگری - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم اباد، ایران

چکیده

فلج مغزی شامل گرووهی از اختالات حرکتی هست که می تواند قبل تولد (بیماری های ژنتیکی، بعضی عفونت های ویروسی ماردان)، حین تولد (نرسیدن اکسیژن به مغز نوزاد در هنگام تولد) و یا بعد از تولد(خونریزی مغزی، تصادف) اتفاق بیفتد. امروزه ابزارهای متعددی برای تشخیص زودرس فلج مغزی (CP) وجود دارد که قابلیت اطمینان، اعتبار، حساسیت و دقت و قدرت پیش بینی هر کدام از این ابزارها با افزایش سن نوزاد یا خردسال با یکدیگر متفاوت خواهد بود. شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)، روش های محاسباتی جدید برای تشخیص و درمان بیماری، پیش بینی سرطان و فلج مغزی و سایر بیماری ها می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تشخیص و پیش بینی فلج مغزی در نوزادان انجام شده است. این مقاله نوعی مطالعه مروری نقلی است که با جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با 3x google Scholar Science Direct Pub med SIDai Zo su Lw o esi è esao محدودیت زمان و به زبان انگلیسی و فارسی انجام شده است. تجزیه و تحلیل ضربان قلب و فعالیت پاراسمپاتیک، عوامل مهم در لایه ورودی نظیر سن، جنس، میانگینن ضربان قلب، وضعیت بدنی و... اطلاعات مفیدی در خصوص فلج مغزی نوزادان در اختیار پزشک قرار می دهد. با به کارگیری صحیح شبکه های عصبی مصنوعی در حوزه بهداشت و درمان می توان بیماری های زیادی را در اسرع وقت شناسایی و به 6. .درمان بیماران و کاهش هزینه ها کمک کرد

واژگان کلیدی

شبکه های عصبی مصنوعی، ANN، فلج مغزی، نوزادان


خرید و دانلود شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) راه حلی برای پیش بینی فلج مغزی و اختلالات دستگاه عصبی مرکزی در نوزادان

ارزیابی اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی؛روستای کهمان،استان لرستان)نوع فایل:Word قابل ویرایش

تعداد صفحات :9

سال انتشار : 1395

چکیده

در شرایطی که قرن بیست و یکم سپری می گردد،اما هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش های متعددی مواجه است.چرا که رهیافت های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر،اشتغال ،بهداشت ،امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تامین کنند،این رهیافت ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب مشکلات متععدی برای نواحی روستایی شده اند.از این رو بار دیگر توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه پردازان،برنامه ریزان و مجریان حقوقی درصدد برآمده اند تا با ارائه راهکارها و رهیافت های جدید،از معضلات و مسایلی که گریبانگیر روستاها شده بکاهند.یکی از این راهبردها که اخیراً در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی نیر به همراه داشته است،توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی به خصوص نواحی روستایی پیرامون شهرهای بزرگ است که از پتانسیل های لازم برای گسترش آن برخوردار هستند.

امروزه گردشگری به عنوان یکی از صنایع ،از بخش های اقتصادی با رشد بسیار بالا در جهان،بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.گردشگری یکی از راهبردهای ویژه توسعه روستایی برای ورود ارز و ایجاد شغل و حمایت از رشد همه جانبه است و به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می گذارد،باید توجه فراوانی به این فعلیت معطوف شود.کاهش نقش کشاورزی و افزایش حاشیه ای شدن بسیاری از مناطق روستایی گردشگری را به عنوان منبع درآمد جدیدی در این مناطق تبدیل می کند.همچنین فعالیت های گردشگری بیش از ده درصد از درآمدها و فرصت های شغلی دنیا را بوجود آورده است تنها فعالیتی است که می تواند در کنار فعالیت های کشاورزی سنتی و صنایع روستایی که به سرعت در حال از بین رفتن هستند قرار گیرد،لذا این صنعت تولیدی می تواند فرصتی استثنایی برای احیای اقتصادی و تحرک نیروی انسانی و کار در مناطق روستایی و مناطق رو به افول ایجاد نموده ،باعث شود که روستائیان علاوه بر فعالیت های روزمره خود،از منبع درآمد دیگری نیز بهره مند شوند.به طوریگه گردشگری نیاز به نیروی آموزش دیده لازم به اندازه صنعت ندارد.همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است.

واژگان کلیدی

 


خرید و دانلود ارزیابی اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مطالعه موردی؛روستای کهمان،استان لرستان)

بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس)نوع فایل :PDF

تعداد صفحات :12

سال انتشار :1395

نویسنده

مینا زمانی - دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
حشمت قربانی - دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

چکیده

پدیده فرسایش به معنای از دسترفتن خاک سطحی از جمله بحرانهای مهم محیطزیستی در حال حاضر در جهان و درکشورمیباشد. از آنجاییکه تولید مواد غذایی مورد نیاز انسان به خاک وابسته است پیشگیری از این بحران الزامی است. در این پژوهش به بررسی وضعیت فرسایش در حوزه بهارستان پرداخته شدهاست. در ابتدا موقعیت مکانی منطقه به طورکلی موردبررسی قرار گرفته و نقشهی مربوط به آن ارائه شدهاست، سپس پارامترهای موثر در فرایند فرسایش نظیر بافت خاک،ساختمان و درصد سنگوسنگریزه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و نقشه مربوط به آنها تهیه گردید و در ادامه با تهیه نقشه فرسایش خاک حوزه، وضعیت فرسایش خاک در حوزه مشخص شد. چنانچه بررسیها نشان داد به طورطبقهبندی شده سه نوع فرسایش زیاد، متوسط و کم در حوزه قابل تفکیک بودهاست که بیشترین مساحت، دارای فرسایش متوسط بود. هرچند که نابودی خاک در این حوزه به مرحله بحرانی نرسیدهاست، اما ازآنجاییکه فرایند فرسایش، فرایندی روبه پیشرفت است جلوگیری از آن و حفاظت هرچه بیشتر خاک الزامی میباشد. پیشنهاد می شود اقدامات حفاظتی خاک، از قبیل کشت گیاهجهت اصلاح خاک حوزه و جلوگیری از ورود خاک منطقه به مرحله بحرانی فرسایش انجام گیرد

واژگان کلیدی

فرسایش، بهارستان، بافت، ساختمان ،سنگ وسنگریزه


خرید و دانلود بررسی وضعیت فرسایش پذیری خاک به عنوان یک بحران محیط زیستی(حوزه مورد مطالعه بهارستان اوز از توابع استان فارس)

بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارتنوع فایل :PDF

تعداد صفحات :12

سال انتشار :1395

نویسنده

حسین حسین پور مقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جهانفر خالقی نیا - عضو هیات علمی ،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
حسام الدین سالاریان - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده

حل عددی میدان جریان و انتقال گرمای ناشی از جت مصنوعی برخوردی به صورت سه بعدی و غیر دائم انجام گرفته شده است. جت مصنوعی بدون نیاز به منبع سیال خارجی تولید جریان نوسانی میکند. معادلات پیوستگی، ممنتوم و انرژی برای جریان آشفته به صورت غیر دائم حل شده است. برای گسسته سازی معادلات از روش ضمنی مرتبه دوم و برای کوپل کردن معادلات از الگوریتم سیمپل استفاده شد. مدل آشفتگی 9- */ SS1 و فرض گاز ایده آل استفاده گردید. نتایج با نتایج آزمایشگاهی موجود اعتبارسنجی شده است. اختلاف ناچیزی بین جواب های حل عددی و نتایج آزمایشگاهی مشاهده گردید. در ادامه به مطالعه میدان ورتیسیتی و میدان سرعت جت مصنوعی برخوردی برای دو حالت جت مصنوعی برخوردی تک اوریفیسه و دو اوریفیسه تحت عدد رینولدز ۴۴۵ و فرکانسی ۴۲۰ همراه با مدل سازی دیواره متحرک صورت گرفت. با مقایسه این دو ترکیب بندی متفاوت، در حالت دو اوریفیسی، جفت گردابه های حاصل شده تاثیر نسبتاً کمی در خروجی اوریفیس بر روی هم گذاشته و با حرکت در امتداد جریان این برهمکنش افزایش می یابد. همچنین نتایج انتقال حرارت در این دو ترکیب بندی نشان میدهد که انتقال حرارت در حالت دو اوریفیس بهتر از حالت تک اوریغیس میباشد. ابیشترین مقدار انتقال حرارت در حالت جت مصنوعی برخوردی تک اوریغیسه در مرکز صفحه گرم قرار دارد. کمترین مقدار خنک کاری مربوط به جت مصنوعی برخوردی دو اوریفیسی در مرکز صفحه گرم قرار گرفته است که به علت کوچک بودن گردابه ها و قدرت کم و همچنین جریان برگشتی در مرکز صفحه گرم می باشد.

واژگان کلیدی

جت مصنوعی، مدل سازی آشفتگی،میدان جریان، انتقال گرما


خرید و دانلود بررسی عددی اثرات جت مصنوعی اوریفیس چندگانه بر انتقال حرارت

مقایسه و ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتن آرمه تقویت شده با مهاربندو دیوار برشی بتنی (inverted V-CBF) فولادینوع فایل :PDF

تعداد صفحات :18

سال انتشار :1395

نویسنده

بنیامین رزازیان - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
نیما امانی - گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

ازآنجایی که اقتصادمهندسی جزلاینفک هرشاخه ای ازمهندسی می باشد. طبعادر بررسی تعدادقابل توجهی ازسازهای قدیمی وفرسوده ازنظراقتصادی به این نتیجه می رسیم که تعمیروبهسازی آنهابه صرفه ترازتخریب ونوسازی این سازه هامی باشد.لذابدین جهت بحث مقاوم سازی وبهسازی سازه های موجودبه جهت کم کردن تبعات منفی زلزله موردبررسی وتحقیق قرارگرفته است . و باتوجه به تغییرات به وجود آمده در آیین نامه ها ی زلزله و بهسازی , وفقدان پژوهش مقایسه ای از لحاظ عملکرد و تحلیل غیرخطی ، دراین پژوهش بهمقایسه وارزیابی عملکرد لرزه ای این دوسیستم , درمقاوم سازی، سازه بتن آرمه باتوجه به ارتفاع سازه که بصورت تحلیل استاتیکی غیرخطی می باشد میپردازیم . همچنین در این پژوهش به دوسطح خطر زلزله یک و دو و سطح عملکرد بهسازی مطلوب و ویژه بااستفاده از آیین نامه زلزله 2800 ویرایش چهارم و نشریه 360 بهسازی ویرایش 92 می پردازیم. بااستفاده ازچندقاب بتن مسلح با شکل پذیری ویژه و ضریب اهمیت زلزله خیلی زیاد به بررسی رفتاردوسیستم لرزه ای دیواربرشی بتنی ومهاربند فولادی به منظورمقاوم سازیقاب ها پرداخته ونتایج رابایکدیگرمقایسه می نماییم تا تاثیر آنهارابر رفتار لرزه ای سازه ها باارتفاع های مختلف رامشاهده نماییم برای محاسبه پارامترهای لرزه ای به روش استاتیکی غیرخطی، سازه تحت یک بارگذاری جانبی منطبق برالگوی توزیع بار آیین نامه مورداستفادهتازمانی که تغییرمکان جانبی به مقدارمتناظرآن برسدمورد بررسی قرارمی گیرد.برآورد نیازهای لرزه ای سازه ها دراین روش به وسیله نقطه عملکردانجام می شود ونیروهاوتغییرمکان هاوتلاش های داخلی همگی دراین صورت می پذیرد. نقطه محاسبه می شوند. تحلیل این پژوهش بااستفاده ازنرم افزار SAP وETABsنتایج این تحقیق نشان دهنده این است که بهسازی باعث بهبود رفتار لرزه ای گردیده است و باتوجه به ارتفاع سازه توصیه هایی نسبت به انتخاب روش مناسبتر مقاوم سازی پیشنهاد شده است

واژگان کلیدی

رفتار لرزه ای . ،(inverted V-CBF ) قاب بتن آرمه ، دیواربرشی بتنی ، مهاربند


خرید و دانلود مقایسه و ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتن آرمه تقویت شده با مهاربندو دیوار برشی بتنی (inverted V-CBF) فولادی

بهینه سازی شبکه های هوشمند متصل به واحد های PVنوع فایل :PDF

تعداد صفحات :14

سال انتشار :1395

نویسنده

زهرا رسولی دوگاهه

چکیده

عملکرد شبکه های هوشمند در رابطه با مراکز انرژی مسکونی دارای واحدهای برق خورشیدی یاPVبهینه شده است..در این مقاله از جعبه افزارYALMIP نرم افزار MATLABدر بهینه سازی مصرف انرژی با هدف کاهش هزینه های ناشی از سوختهای فسیلی با در نظر گرفتن توان تولیدی یک واحد تولیدی فتوولتائیک استفاده شده است به کمک این جعبه ابزار ،زمان مناسب برای روشن شدن هر یک از وسایل منزل با توجه به محدودیت های عملی که هریک از آنها دارند مشخص میشود و بیشترین استفاده ممکن از واحد فتو ولتائیک که تولید کننده پاک است انجام میشود. نتایج این تحقیق میتواند برای سه گروه مصرف کنندگان خارجی، کارشناسان محیطزیست و تولیدکنندگان انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی

فتو ولتائیک،شبکه هوشمند،هاب،بهینه سازی pv


خرید و دانلود بهینه سازی شبکه های هوشمند متصل به واحد های PV

کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های جوشکارینوع فایل :PDF

تعداد صفحات :6

سال انتشار :1395

نویسنده

امیر حسینی کلورزی - رییس بازرسی جوش شرکت فولاد خوزستان

چکیده

فرآیند جوشکاری یکی از گسترده ترین و پرکاربردترین فرآیندهای ساخت و تولید و نگهداری و تعمیرات میباشد. این فرایند دارای پارامترهای متعددیست که گزینه های متفاوتی را در هر سه مرحله طراحی، اجرا و بازرسی میسر میسازد. هرچند که کیفیت نهایی جوش تولیدی نقش اول را در انتخاب گزینه های مناسب ایفا میکند، اما در بسیاری موارد میتوان کیفیت مورد نیاز را با استفاده از گزینه های مختلفی تامین نمود. در این حالت فاکتورهای کنترلی دیگری وارد موضوع میگردند که یکی از مهمترین آنها فاکتور هزینه است. بنابراین استفاده از مهندسی ارزش بعنوان تکنیکی برای کاهش هزینه همزمان با افزایش قابلیت تولید و بهبود فاکتورهای کیفی نظیر دوام، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری میتواند بسیار مفید باشد. با توجه به این نکات در این مقاله سعی شده به چگونگی کاربرد مهندسی ارزش در مراحل مختلف فرآیند جوشکاری پرداخته شود.

واژگان کلیدی

مهندسی ارزش، جوشکاری، مهندسی جوش


خرید و دانلود کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های جوشکاری

افزایش فالوور اینستاگرام