خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت نوشته دکتر علی رضائیان 

 

دانلود خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت pdf

خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

( مدل سازی اطلاعات )

نوشته دکتر علی رضائیان

__________________________

نکات مهم، کلیدی

 

yavaranfile

 

 

http://www.yavaranfile.ir

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت( مدل سازی اطلاعات ) نوشته دکتر علی رضائیان pdf

این فایل، خلاصه کامل کتاب سیستم اطلاعات مدیریت( مدل سازی اطلاعات ) نوشته دکتر علی رضائیان pdf است که مطالب این کتاب را به بیان زیر در حجم 51 صفحه خلاصه کرده است. ناگفته نماند که این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، بیمه صنایع و رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیستم اطلاعات مدیریت» به ارزش 2 و 3 واحد تدوین شده است.

 

فصل اول: نگاهی کلی بر سیستمهای اطلاعاتی

فصل دوم: سلول‌گرایی، زیربنای تحولات در صنعت رایانه

فصل سوم: عناصر سیستم اطلاعاتی

فصل چهارم: طراحی ساختار مفهومی اطلاعات

فصل پنجم: طراحی پایگاه داده‌ای

فصل ششم: طراحی برنامه نظامیافته

فصل هفتم: پالایش مختصات برنامه

 

 

حجم فایل:

1.20MB

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت  نوشته دکتر علی رضائیان

دانلود خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت pdf 

 

دانلود خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت pdf

خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت

( مدل سازی اطلاعات )

نوشته دکتر علی رضائیان

__________________________

نکات مهم، کلیدی

 

yavaranfile

 

 

http://www.yavaranfile.ir

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت( مدل سازی اطلاعات ) نوشته دکتر علی رضائیان pdf

این فایل، خلاصه کامل کتاب سیستم اطلاعات مدیریت( مدل سازی اطلاعات ) نوشته دکتر علی رضائیان pdf است که مطالب این کتاب را به بیان زیر در حجم 51 صفحه خلاصه کرده است. ناگفته نماند که این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی، بیمه صنایع و رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «سیستم اطلاعات مدیریت» به ارزش 2 و 3 واحد تدوین شده است.

 

فصل اول: نگاهی کلی بر سیستمهای اطلاعاتی

فصل دوم: سلول‌گرایی، زیربنای تحولات در صنعت رایانه

فصل سوم: عناصر سیستم اطلاعاتی

فصل چهارم: طراحی ساختار مفهومی اطلاعات

فصل پنجم: طراحی پایگاه داده‌ای

فصل ششم: طراحی برنامه نظامیافته

فصل هفتم: پالایش مختصات برنامه

 

 

حجم فایل:

1.20MB

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود دانلود خلاصه کتاب سیستم اطلاعات مدیریت pdf

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی +تست 

 

 

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی + تست pdf

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی

تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی

همراه نمونه سوالات تستی همراه با کلید

 

شامل:

تابستان 1396

نیم سال دوم 1396 - 1395

نیم سال اول 1396 - 1395

 

 

 

yavaranfile

 

 

 

******
جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی

******

 

 

http://www.yavaranfile.ir

 

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی +تست pdf

این فایل، خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی به همراه نمونه سوالات تستی امتحانی با کلید (سه دوره) است که فصول این کتاب(غیر فصل 13) را به بیان زیر درحجم 130 صفحه به صورت کامل و جامع خلاصه کرده است.

- فصل اول : بازاریابی مبتنی بر ایجاد ارزش

- فصل دوم : چارچوب مدیریت بازاریابی

- فصل سوم : عصر های بازاریابی

- فصل چهارم : مدیریت محصول و نام تجاری

- فصل پنجم : مدیریت قیمت

- فصل ششم : ارتباطات و پیشبرد فروش

- فصل هفتم : کانال های توزیع

- فصل هشتم : آشنایی با بازاریابی اسلامی

- فصل نهم : مبانی اعتقادی و اخلاقی بازاریابی

- فصل دهم : مدیریت محصول حلال و نام تجاری

- فصل یازدهم : قیمت گذاری در اسلام

- فصل دوازدهم : تبلیغات در بازاریابی اسلامی

 

 

حجم فایل:

1.46MB

 

 

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی +تست

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی + تست pdf 

 

 

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی + تست pdf

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی

تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی

همراه نمونه سوالات تستی همراه با کلید

 

شامل:

تابستان 1396

نیم سال دوم 1396 - 1395

نیم سال اول 1396 - 1395

 

 

 

yavaranfile

 

 

 

******
جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی

******

 

 

http://www.yavaranfile.ir

 

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی +تست pdf

این فایل، خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی تالیف میرزا حسن حسینی- فاطمه عیدی به همراه نمونه سوالات تستی امتحانی با کلید (سه دوره) است که فصول این کتاب(غیر فصل 13) را به بیان زیر درحجم 130 صفحه به صورت کامل و جامع خلاصه کرده است.

- فصل اول : بازاریابی مبتنی بر ایجاد ارزش

- فصل دوم : چارچوب مدیریت بازاریابی

- فصل سوم : عصر های بازاریابی

- فصل چهارم : مدیریت محصول و نام تجاری

- فصل پنجم : مدیریت قیمت

- فصل ششم : ارتباطات و پیشبرد فروش

- فصل هفتم : کانال های توزیع

- فصل هشتم : آشنایی با بازاریابی اسلامی

- فصل نهم : مبانی اعتقادی و اخلاقی بازاریابی

- فصل دهم : مدیریت محصول حلال و نام تجاری

- فصل یازدهم : قیمت گذاری در اسلام

- فصل دوازدهم : تبلیغات در بازاریابی اسلامی

 

 

حجم فایل:

1.46MB

 

 

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی + تست pdf

دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام + تست pdf 

 

 

دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام + تست pdf

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

نوشته دکتر سید محمد مقیمی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

همراه نمونه سوالات تستی همراه با کلید

  • نیم سال اول 1396 - 1395
  • تابستان 1395

yavaranfile

 

 

******
جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی

******

 

 

یاوران فایل

 

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سید محمد مقیمی + تست pdf

این فایل، خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تالیف سید محمد مقیمی به همراه نمونه سوالات تستی با کلید (بیش از 80 تست) است که فصول این کتاب را به بیان زیر درحجم 63 صفحه به صورت کامل و جامع خلاصه کرده است.

فصل اول:مفهوم شناسی سازمان و مدیریت از دیدگاه اسلام

فصل دوم: فرایند شکل گیری مدیریت اسلامی و رویکردهای آن

فصل سوم:مبانی برنامه ریزی در مدیریت اسلامی

فصل چهارم:تصمیم گیری و سیاست گذاری در مدیریت اسلامی

فصل پنجم:مبانی سازماندهی در مدیریت اسلامی

فصل ششم: مدیریت منابع انسانی در مدیریت اسلامی

فصل هفتم :مبانی رفتار و مدیریت رفتار سازمانی در سطح فردی

فصل هشتم:مدیریت رفتار سازمانی در سطح گروهی و سازمانی

فصل نهم:رهبری سازمانی در مدیریت اسلامی

فصل دهم:کنترل سازمانی در مدیریت اسلامی

 

 

 

 

حجم فایل:

2.55MB

 

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود دانلود خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام + تست pdf

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی دکتر حسن درویش 

 

 

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی+ تست pdf

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی

نوشته دکتر حسن درویش - دکتر محمد رسول الماسی فرد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی

همراه 250 تست به تفکیک فصل های کتاب

در حجم 100 صفحه

 

 

yavaranfile

 

******
جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی

******

 

 

یاوران فایل

 

 

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی نوشته دکتر حسن درویش - دکتر محمد رسول الماسی فرد + تست pdf

این فایل، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی نوشته دکتر حسن درویش - دکتر محمد رسول الماسی فرد به همراه 250 سوال تستی با کلید(به تفکیک هر فصل) است که فصول این کتاب( غیر فصل 5 و 6) را به بیان زیر درحجم 100 به صورت کامل و جامع فراهم کرده است.

فصل اول: مدیریت منابع انسانی در دنیای امروز

فصل دوم: نگاهی عملیاتی به مدیریت منابع انسانی

فصل سوم: بهره وری کارکنان

فصل چهارم: رسالت مدیریت منابع انسانی

فصل هفتم: مدیریت استعداد

فصل هشتم: مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

فصل نهم: مدیریت منابع انسانی الکترونیک

 

 

 

 

حجم فایل:

4.41MB

 

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی  دکتر حسن درویش

کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی در 58 صفحهبر مبناي آنچه نشان داديم «خلاقيت» عاملي مؤثر در عرصه مديريت است؛ بويژه آن که به تحولاتي عميق در روش ها، سياست ها و راه کارهاي سازماني و توليدي مي انجامد. مديران خلاق و کارآفرين، همراه با سازمان هاي کارآفرين، قادرند توان خلاقه افراد شاغل را (کارمندان، کارگران و صنعتگران) را شکوفا سازند. به عبارت ديگر، خلاقيت به افزايش فرصت هاي کار و شغل در کشور ـ از طريق افزايش بازدهي خلاق در عرصه هاي مختلف نظير علم، صنعت، هنر، ورزش، وموارد متعدد ديگر ـ از توان مضاعفي برخوردار مي گردد.


در پايان مقاله، تلاش مي کنيم نشان دهيم که با اِعمال و ترغيب خلاقيت در عرصه هاي مورد اشاره فرصت هاي اشتغال زايي فراواني در کشور به وجود مي آيد.
حوزه علم و دانش: در اين حوزه، موقعيت ها و فرصت هاي بسياري براي ايجاد اشتغال در کشور وجود دارد. بعنوان نمونه مي توان به چهار موقعيت و فرصت طلايي اشاره کرد: در کشور ما سازمان هاي پژوهشي فراواني وجود دارند که در صورت توجه جدي به مطالعات و پژوهش هاي خلاق (نو و بديع) فضاي مناسبي براي تحقيقات علمي، سازماني، صنعتي و هنري بوجود خواهد آمد.

در واقع با پديد آمدن تقاضا براي تحقيقات گوناگون، فرصت مناسبي براي اشتغال پژوهشگران جوان فراهم خواهد شد.
دانشگاه ها و مدارس: اگر فضاي آموزشي کشور به ترغيب دانشجويان و دانش آموزان به سوي مشاغل مولد و خلاق بپردازد، ايدة فرصت اشتغال به چند برابر افزايش خواهد يافت. بدين منظور بازبيني محتواي دروس غير کاربردي (بدون بازده براي جامعه) و پرورش روحيه خلاق و مولد در دانش آموزان و دانشجويان به اشتغال ورزي آنان در آينده کمک بسياري خواهد کرد.


و...........


خرید و دانلود کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی در 58 صفحه

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات محمد ابراهیم گوهریان 

 

 

دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات pdf

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات

نوشته محمد ابراهیم گوهریان

__________________________

نکات مهم و کلیدی و امتحانی

 

 

yavaranfile

******
جامع + کامل +خلاصه+ کاربردی

******

یاوران فایل

معرفی اجمالی:

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات نوشته محمد ابراهیم گوهریان pdf

این فایل، خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات نوشته محمد ابراهیم گوهریان pdf است که فصول این کتاب در حجم 94 صفحه به بیان زیر خلاصه کرده است.

 

فصل اول: دفتر بازاریابی صادرات

فصل دوم: تحقیق و ارزیابی بازار صادرات

فصل سوم: تحقیق در بازار صادرات

فصل چهارم: تبلیغات

فصل پنجم: تامین مالی صادرات

فصل ششم: هزینه یابی و قیمت گذاری

فصل هفتم: کنترل بودجه و بازاریابی

فصل هشتم: اتاق بازرگانی بین الملل

فصل نهم: فروش صادراتی

فصل دهم: تذکراتی به بازرگانان در باره دیدارهای خارجی

فصل یازدهم: عوامل مهم در هماهنگی روش حمل یک کالای بین المللی

فصل دوازدهم: بازار واحد اروپا ۱۹۹۲

فصل سیزدهم: استراتژی بازاریابی صادرات

 

حجم فایل:

529KB

فروشگاه یاوران فایل

 


خرید و دانلود دانلود خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی و صادرات  محمد ابراهیم گوهریان

مدیریت بهای تمام شده هدف در 40 صفحهفهرست مطالب

مرحله اول: مقدمه

مرحله دوم : تاریخچه

مرحله سوم : مراحل پنجگانه در اجراي

مديريت بهاي تمام شده

بهای تمام شده هدف، به فرآیند برنامه ریزی و کنترل جامع تولید اطلاق می گردد که عنصر بهایابی را نیز در بردارد .


واقعیت این است که مدیریت بهای تمام شده هدف، به تازگی نقش سازمانیمهمی را - به دلیل افزایش فشارهای رقابتی شدیدی که در حال حاضر همه سازمانها با آنروبرو هستند - برعهده گرفته است. فشارهای رقابتی، نشأت گرفته از ظهور سازمانهایضعیف و ناتوان از یک طرف و آگاهی روبه رشد مشتریان از طرف دیگر، ایجاب می کند کهسازمانها - همزمان با کاهش هزینه ها - بر کیفیت و کارایی محصولات و خدماتشانبیفزایند .


امروزه با وجود فشارهای رقابتی شدید، تنها با اتکاء بر تمایزبخشی بر مبنای برتری های تکنولوژیکی، نمی توان به حفظ بقا و کامیابی یک سازمان در بلندمدت امیدوار بود. ظهور بازارهای جهانی سبب تغییر مسیر راهبردهای قدیمی گردیده است،راهبردهایی که در مراحل نخست عرضه یک محصول جدید، بالاترین قیمت را برای فروش آن به متخصصان و اهل فن(TECHNOPHILES) توصیه می کردند و لذا برای برآورده ساختن انتظاراتو نیازهای مشتریان - به ویژه مشتریان دائمی - افزایش حجم تولید را مورد تاکید قرار می دادند. اگرچه وجود رقبای ضعیف بیانگر آن است که ورود نمونه بدلی کالای جدید به بازار، مدت زمانی - حدود چند ماه - به طول خواهد انجامید.

 

و.........


خرید و دانلود مدیریت بهای تمام شده هدف در 40 صفحه

افزایش فالوور اینستاگرام