دانلود پاورپوینت تاثیرات جیره های مختلف بر روی لاشه ماهی قزل آلاجیره های مختلف بر روی لاشه ماهی قزل آلا

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 53

 

 

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

جیره های غذایی

انجام آزمایش

آزمایشات و اندازه گیری ها

روش آماری

نتایج و بحث

اثر نوع روغن بر فراسنجه های سرم خون و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

اثر مکمل ال کارنیتین بر فراسنجه های سرم خون و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

منابع درباره تاثیر ال کارنتین بر روی پارامترهای ایمنی و خونی بسیار محدود است و بیشتر اندازه گیری پارامترهای خونی در مطالعات مربوط به عناصر درگیر در فعل و انفعالات چربی مثل کلسترول، تری گلیسرید و چربی کل می باشد

اثر مکمل راکتوپامین بر فراسنجه های سرم خون و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

جدول (4-1) اثرنوع روغن و مکمل ال کارنیتین و راکتوپامین بر فراسنجه های سرم خون و سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان

اثرات متقابل فاکتورهای مختلف آزمایش

اثر نوع روغن بر کیفیت لاشه­ ی ماهی قزل­آلای رنگین کمان

اثر مکمل­ ال کارنیتین بر کیفیت لاشه­ ی ماهی قزل­آلای رنگین کمان

اثر مکمل­ راکتوپامین بر کیفیت لاشه­ ی ماهی قزل­آلای رنگین کمان

اثرات متقابل جیره­های مختلف غذایی با منبع روغن متفاوت و مقادیر متفاوت مکمل­های ال کارنیتین و راکتوپامین بر کیفیت لاشه­ی ماهی قزل­آلای رنگین کمان

جدول (4-4) اثر جیره های غذایی دارای نوع روغن متفاوت با مقادیر متفاوت مکمل های ال کارنیتین و راکتوپامین (اثرات متقابل) بر کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان

بررسی آماری

جیره پایه

آزمایشات و اندازه گیری ها

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت تاثیرات جیره های مختلف بر روی لاشه ماهی قزل آلا

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر به موقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالیبررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر به‌موقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 19

حجم فایل: 127 کیلوبایت

 

 

مقدمه

سرمایه ‌گذاران قبل از سرمایه‌ گذاری با مسائل اطلاعاتی و پس از سرمایه‌گذاری با مسائل نمایندگی مواجه هستند. که هر دو زاییده عدم تقارن اطلاعات است. بهبود کیفیت افشا می‌تواند کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را به‌دنبال داشته باشد. از طرفی، در یک اقتصاد اطلاعات‌محور، وجود يك جريان آزاد و كارآمد اطلاعات منجر به تخصيص بهينه منابع شده و در نتيجه، رشد اقتصادی را در پی‌خواهد داشت. بنابراین: بهبود کیفیت افشا موجب کارایی در تخصیص منابع خواهد شد.

مهم‌ترین منفعت کیفیت افشا، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی در تخصیص منابع می‌باشد. موضوع قابل اهمیت دیگر، هزینه‌های مورد انتظار حاصل از افشای اطلاعات است. افشای اطلاعات محرمانه و دستیابی رقبا به این اطلاعات، احتمالا شرکت را در یک وضعیت بحرانی قرار خواهد داد. همچنین، افزایش حجم اطلاعات برای رقبای بالفعل و بالقوه، مزایای رقابتی و رقابت در بازار محصول شرکت را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. شرکت‌ها بایستی باتوجه به توازن منافع و هزینه‌های مورد انتظار، رویه‌های افشای خود را تعیین کنند.

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

مقدمه

انواع رویه‌های افشا (اثر رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشا)

کیفیت افشا

پیشینه خارجی پژوهش

پیشینه داخلی پژوهش

فرضیه های پژوهش

روش ‌شناسی پژوهش

جامعه آماری پژوهش

مدل‌های پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها

اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نتایج آزمون فرضیه اول: رقابت در بازار محصول و به‌ موقع بودن

نتایج آزمون فرضیه دوم: رقابت در بازار محصول و قابلیت اتکا

بحث و نتیجه‌گیری

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر به موقع بودن و قابلیت اتکای صورتهای مالی

دانلود پاورپوینت نظریه پردازی در حسابداری مدیریتنظریه پردازی در حسابداری مدیریت

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 15

 

 

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

شکل 1- چهارچوب بررسی نظریه

شکل 2- تکامل نظریه در حسابداری مدیریت

یافته ها و محدودیت های نظریه اثبات گرایی

یافته های نظریه تفسیری

یافته های نظریه نهادی

محدودیت ها و یافته های نظریه گیدنز

یافته و کاربردهای نظریه بردویی

کاربردهای نظریه انتقادی

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت نظریه پردازی در حسابداری مدیریت

دانلود پاورپوینت پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین الملل گزارشگری مالیپذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 28

حجم فایل: 2 مگابایت

 

 

بخشی از محتوا:

بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی:

مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور این سازمان می‌باشد. گزارشات حسابرسی و‌صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی

استانداردهای ملّی

مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در مورد پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

مجوز رئیس مجمع عمومی سازمان حسابرسی در مورد پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

اخذ کپی رایت

راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری

استانداردهای دارای تفاوت اساسی و استانداردهایی که در ایران پذیرفته نشده اند

ابزارهای مالی در بانکها(IAS 32 , 39 – IFRS 7, 9)

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین الملل گزارشگری مالی

دانلود پاورپوینت بررسی 3 ساختمان مختلف در اقلیم گرم و خشکبررسی 3 ساختمان مختلف در اقلیم گرم و خشک

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 42

 

 

بخشی از محتوا:

مهمترین خصوصیات مناطق خشک را می توان در موارد خلاصه کرد:

▪بارندگی پراکنده و غیر قابل پیش بینی بوده و تغییرات سالانه نسبت به مقدار متوسط شدید است.

▪ مقدار متوسط تبخیر و تعرق به مراتب بیشتر از متوسط سالانه بارندگی است.

▪ آب مهمترین عامل محدود کننده رشد کشاورزی و تولید است. تغییرات زمانی و مکانی وسیعی در مورد درجه حرارت و خشکی وجود دارد.

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

مهمترین خصوصیات مناطق خشک را می توان در موارد خلاصه کرد

می توان اصول حاکم بر اقلیم گرم وخشک ایران را جهت دستیابی به آسایش را به شرح ذیل بررسی نمود

اصل اول: جهت گیری

شکل گیری بافت متراکم

معابر ارگانیک و سرپوشیده

استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا

درونگرایی و حیاط مرکزی

استفاده هنرمندانه از آب و گیاه

قنات

تهویه طبیعی و شریان حیاتی آب

محله گرایی

خانه عباسیان، خانه محجبه نقاب دار

خانه لاری‌های یزد

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی 3 ساختمان مختلف در اقلیم گرم و خشک

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجیتحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

 

 

فرمت فایل: pptx

تعداد اسلاید ها: 119

 

 

این فایل شامل موارد زیر است:

عنوان

مجموعه مسکونی تالمات

مجموعه بران نادرن

پلان موقعيت مجموعه بران نادرن

مجموعه مسکونی تارا

مجموعه مسکونی تيتان

مجموعه مسکونی در بازيلدون

پروژه مسکونی دی هولاينهوف

مجتمع مسکونی امامیه مشهد

نظام توده و فضا

آرمس

تیپ

اصل محصوریت فضا

نظام دسترسی

نظام کاربردی

اصل توده و فضا

پلان اول

پلان دوم

پلان سوم

نظام کاربردی

نظام دسترسی

حوزه پیرامونی

مجتمع مسکونی

نظام توده و فضا

نظام دسترسی

حوزه درون سايت

دسترسی سواره و پياده

سيركولاسيون

نظام شبكه بندی معابر

نظام كاربريها

بررسی پلان طبقات

جزئيات مصالح و نما

دید ها

پلان طبقات

برش مجموعه

قرار گرفتن توده ها به شكل خطی

ایجاد تنوع در بافت

بررسی پلانهای غير تيپ

تيپ 1 (بلوک ساختمانی ميانی)

بررسی فضاهای خدماتی

بررسی سيركولاسيون حركتی

معرفی مجموعه مسکونی زیتون اصفهان

تحلیل سایت

ورودی های مجموعه

تحلیل ورودی ها

مسیرهای حرکت پیاده

بررسی سلسله مراتب در مسیر حرکت

الگوی حرکت پیاده

مسیرهای حرکت سواره

ارتباط بین سواره و پیاده

هویت بخشی به فضاها و عدم تکرار (نشانه ها)

هماهنگی و تنیدگی واحدها در عین متفاوت بودن

مدل های تکرار شونده

فضاهای سبز

پر و خالی

پر و خالی در نما

تهویه و نور طبیعی

پایان

 

 

 

فروشگاه آنلاین محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: 09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه مجتمع مسکونی ایرانی و خارجی

افزایش فالوور اینستاگرام