فارسی اول دبستان (دهه شصت‌)فارسی اول دبستان (دهه شصت‌)

وقتی که فهمیدیم بابا آب داد ، زمانی که آموختیم وقتی اکرم مریض است باید به ملاقات او برویم ، و همچنین درس فداکاری را از دهقان فداکار و … یادش بخیر ، وقتی داشتم نگاهی به کتاب می انداختم متوجه شدم چقدر دنیا عوض و من عوضی شدم .

نوستالژی کودکی


خرید و دانلود فارسی اول دبستان (دهه شصت‌)

افزایش فالوور اینستاگرام