بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهر


بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهر در این تحقیق موضوعات گل گهر، هیدروژئولوژی، تصفیه، آب شور، چاه عمیق. بررسی میشود افزایش عم ق معدن سنگ آهن گل گهر و گشایش پله دهم، باعث ورود آبهای زیر زمینی به
داخل محدوده معدن شده است . حضور این آب در داخل معدن، عملیات استخر اج سنگ
آهن را با مشکلات عدیده ای از قبیل : مشکلات جابج ایی ماشین آلات، بالا رفتن هزینه های
آتشباری و همچنین مشک لات الکتریکی و غیره مواجه نموده است . بدلیل افزایش نیاز به آب
در طرحهای توسعه و کارخانه فراوری و نیز محدودیت منابع آبی موجود، جهت تامین آب
مورد نیاز این طرحها گزینه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت . امکان حفر چاه های
جدید در حوضه های آبریز منطقه ، خرید چاه ، انتقال آب از سیرجان یا سد تنگوئیه به
مجتمع و همچنین تصفیه آب شور استحصالی از معدن بررسی شد . گزینه آخر علاوه بر
بازیافت آب غیر قابل شرب معدن، باعث خشک شدن چالهای انفجاری و کاهش هزینه های
حفاری و آتشباری تا  یک ششم خواهد شد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با استفاده
از 409 نقطه فصل مشترک بین خاک و سنگ در معدن گل گهر، محلهای حفر حداقل 7
حلقه چاه عمیق در داخل معدن تعیین گردید . همچنین مطالعات مقدماتی جهت ت عیین
روشهای تصفیه آب شور استحصالی از معدن و تامین بخشی از آب مورد نیاز انجام شد که
نتایج رضایت بخشی در بر داشت.هیدروژئولوژی معدن:
در سال 1382 کوشش هایی جهت تعریف برخی از مشکلات هیدروژئولوژی معدن به همراه راه کارهای
اجرایی جهت رفع آن تحت عنوان مدیریت منابع آب گل گهر تهیه و ارائه گردید  هدف از مدیریت منابع
آب در واقع تامین بیشترین مقدار ممکنه از آب های زیرزمینی برای رفع نیاز های همه استفاده کننده های
داخل محدوده مورد نظر بود مدیریت منابع آبی در هر منطقه اقتصادی مستلزم عملکرد در سه حوضه
متفاوت می با شد:
الف- شناخت منابع
ب – شناخت مصارف
ج – بالانس مصارف و منابع
هر کدام عملکردهای شناخت منابع و مصارف در گل گهر عملا با چالش هایی روبرو هستند . بطوری که بخش
سوم مدیریت منابع آب در این معدن را که بالانس بین منابع و مصارف است ناچارا دچار تردید و عدم
قطعیت می نماید . در این تحقیق حتی الامکان سعی گردیده که با توجه به برخی از شواهد و بر اساس برخی
از تخمین ها ارزیابی واقع بینانه ای در این سه بخش صورت پذیرد و در نهایت ، راه کارهای عملی جهت
براورده ساختن عملی این طرح تمهیداتی پیشنهاد گردد . در این بین ظرفیت های هیدرولیکی منابع و
حداکثر مشکلات شیمیایی آنها مد نظر قرار گرفته است . آنچه ضروری به نظر می رسد، لحاظ نمودن
اطلاعات و اعداد و ارقام آتی جهت تکمیل این طرح می باشد.


خرید و دانلود بررسی عوامل هیدروژئولوژیکی و گزینه های مختلف تامین آب مجتمع سنگ آهن گل گهر

افزایش فالوور اینستاگرام