روش عیب یابی کابلهای برق به روش جدید {Troubleshooting of electrical cables}این مجموعه آموزشی شامل

1-عمق یابی کابل DEEP OF THE CABEL

2-دستگاه پایدار کننده آرک ARC STABILIZING UNIT

3-آشنایی با دستگاه عیب یاب FAULT LOCATION INSTRUMENT

4-کار با دستگاه OPRATION

5-دستگاه آشکار ساز عیوب شیلدSHEATH FAULT LOCATOR

6-دستگاه کابل سوز BURN DOWN INSTRUMENT

و بخشهای دیگر همراه با عکس و توضیحات لازم

 


خرید و دانلود روش عیب یابی کابلهای برق به روش جدید {Troubleshooting of electrical cables}

افزایش فالوور اینستاگرام