اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزی


اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزی در این تحقیق موضوعات متالورژی، آرکئومتالورژی، اکتشاف معدن، سرباره، پتروگرافی، ژئوشیمی بررسی می شود استخراج فلزاتی نظیر مس، طلا، نقره، سرب و روی را به ایرانیان نسبت میدهند، و در این راستا مناطق
بسیاری نیز اثبات کننده وجود معدنکاران و صنعتگران قدیمی در فلات ایران میباشد. در این خصوص اولین
اثری که در اکثر مواقع به چشم می خورد، سرباره های ذوب فلز می باشند. از آنجایی که سرباره های ذوب
مواد طبیعی نبوده، بلکه نتیجه و ماحصل دست بشر و تفکر بشر در جهت به آوری مواد خام در زمان خود
بوده اند، لذا مطالعه بر روی آنان از پیچیده گی خاصی برخوردار است. فاکتورهای در نظر گرفته شده برای
مطالعه سرباره ها تلفیقی است از مطالعات پتروگرافی و متالوگرافی. در مطالعات فلز کاری علاوه بر روشهای
پترولوژیکی و میکروسکپی، روشهای زیر در جهت جوابگویی به سئوالات از اهمیت زیادی برخوردار میباشند.زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی تخصصی سرباره ها. 3 بررسی و مطالعه اطلاعات حاصل از متالورژی صنعتی. با
مطالعه سیستماتیک و استفاده از روشهای ذکر شده بر روی چنین موضوعاتی سعی برآنست که به سئوالاتی  از این قبیل پاسخ داده شود؛ 1) شناخت فلز مورد استخراج و یا دیگر فلزات موجود در ناحیه و Trace بصورت
روشهای کانه آرایی. 2) روشهای معدنکاری و استخراج فلز. 3) متالورژی بعنوان یک روش جهت دار جهت
شناسایی تکنیک بکار رفته.سرباره ها تفاله های سیلیکاته ناشی از فرایند ذوب می باشند. سرباره ها یا بصورت یک سیلیکات مذاب و یا
بصورت مخلوطی از چند سیلیکات دیده می شوند، که در هر حال بافت شیشه ای دارند. در شرایط خاص
ترکیب سرباره ها همچنین شامل برخی ترکیبات چون اکسیدها، فسفات ها، برات ها، سولفیدها، کاربیدها و
فلزات بصورت طبیعی می باشد. با توجه به این نکته، ترکیب شیمیایی سرباره ها بصورت یک رنج خاص و
پیچیده از ترکیبات مختلف در شرایط خاص ترمودینامیکی می باشد. در بسیاری موارد قطعات دیواره های
ذوب کوره و یا ماسه سنگهای حرارت دیده شده هم جزو سرباره ها رده بندی شده اند که در حقیقت این رده بندی تمایز با تعریف علمی سرباره پیدا می کند. قطعات سنگی یا ماسه ای کف کوره نیز جزو دسته سرباره ها تلقی نمی شوند، علی رغم اینکه این قطعات به همراه قطعات دیواره کوره اطلاعات زیادی راجع به فرایند
پخت و در برخی موارد میزان درجه حرارت در طی عملیات ذوب بدست می دهند. سرباره ها را با توجه به  شرایط استحصال و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی طبق ذیل تقسیم بندی می کنند


خرید و دانلود اهمیت مطالعات مینرالوژیک بر روی سرباره های ذوب قدیمی در پاراژنز کانیهای فلزی

افزایش فالوور اینستاگرام