سه فاز ac موتورهایفرمت فایل:word

تعدادصفحات:25 صفحه

برای کاربردهای نیازمند به توان بالاتر، از موتورهای القایی سه فاز AC یا چند فازاستفاده می شود. این موتورها ازاختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان، استفاده می کنند. اغلب، روتور شامل تعدادی هادی های مسی است که در فولاد قرار داده شده اند. از طریق القای الکترومغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی ها القای جریان می کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید. این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است.برای اینکه این موتور به حرکت درآید بایستی همواره موتور با سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیه اعمالی به موتور، بچرخد چرا که در غیر این صورت میدان متعادل کنندهای در روتور ایجاد نخواهد شد. استفاده از این نوع موتور در کاربردهای ترکشن نظیر لوکوموتیوها، که در آن به موتور ترکشن آسنکرون معروف است، روز به روز در حال افزایش است. به سیم پیچ های روتور جریان میدان جدایی اعمال می شود تا یک میدان مغناطیسی پیوسته ایجاد شود، که در موتور سنکرون وجود دارد، موتور به صورت همزمان با میدان مغناطیسی دوار ناشی از برق AC سه فاز، به گردش در می آید. موتورهای سنکرون را می توانیم به عنوان مولد جریان هم بکار برد.

سرعت موتور AC در ابتدا به فرکانس تغذیه بستگی دارد و مقدار لغزش، یا اختلاف در سرعت چرخش بینروتور و میدان استاتور، گشتاور تولیدی موتور را تعیین می کند. تغییر سرعت در ایننوع از موتورها را میتوان با داشتن دسته سیم پیچ ها یا قطب هایی در موتور که باروشن و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می کند، ممکن ساخت. به هر حالبا پیشرفت الکترونیک قدرت می توانیم با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیه، کنترلیکنواخت تری بر روی سرعت موتورها داشته باشیم.

انواع موتور القايي :

در سر تا سر جهان موتور AC القايي در اكثر كاربردها معروفيت دارد . برخي از طرح ها ي موتور را متعارف و هدايت مي كنند * انجمن بين المللي سازنده هاي الكتريكي (NEMA واشگتن DC ) دارد توسعه مي دهد . خصوصيات طرح انواع A , B ,C,D موتور را كه براي همين NEMA ناميده مي شوند . اينها طرح هايي هستند كه در متعارف كردن مشخصصات حتمي موتور كه به عنوان راه انداز جريان ، لغزش و گشتاور تعيين شده مي توان به آنها اشاره كرد . اين مقاله اي ك.تاه و قديمي در باره انواع NEMA موتورها است . كنترل كننده طريقه هاي زيادي براي كنترل فازي با تراشه 16C508 تهيه مي كند كه بسيار پر هزينه است . كنترل كننده مي تواند با يك فاز انجام دهد و كنترل كننده براي اين كار دو كليد تهيه مي كند . فهرست پردازشگرها براي قدرت هاي AC يا ديگر استعمال هاي سيگنال هاي ديجيتالي مجزا مني باشد . روشنايي طبيعي ديمرها ممكن است تعداد مشكل با يك بار القايي داشته باشد كه به عنوان يك موتور مي باششند . اساس كار كردن ديمر بئسيله جدا كردن بيت هاي خروجي از موج راه هاي AC است . القاء كننده شبيه يك سيم پيچ دايره اي شكل در يك موتور ، جريان را به طور ناگهاني تغيير مي دهد و توليد ولتاژ برگ با پالس كوتاه مدت مي كند كه مي تواند به علت آتش كردن يا آتش زدن نا مناسب ترايك باشد . اين مقاله بيتن مي كند كه چگونه اين كار را انجام دهيم .


خرید و دانلود سه فاز ac موتورهای

افزایش فالوور اینستاگرام