تکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازیتکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازی

 

شرح فایل

دانلود پژوهش تکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازی

33 صفحه

 

انجام نانو فیلتراسیون در صنعت، ماجرای موفقی است چنین چالش‌ها را می‌توان برای بسیاری از کاربردها کنترل کرد، چون پژوهش بیشتر منجر به کاربردهای احتمالی بیشتری می‌گردد. نشان داده شده است که این چالش‌ها باید در بین اولویت‌های اصلی دستور پژوهش برای نانو فیلتراسیون قرار داشته باشد.
، 6 چالش برای نانو فیلتراسیونی که محلول را هنوز کم یابند را شناسایی می‌کنند: 1) جلوگیری از جرم گرفتگی غشا و احتمال واسطه مجدد 2) گسترش تفکیک بین حل شده هایی که می‌توانند به دست آیند. 3) ادامه دادن عملیات تغلیظ، 4) مقاومت شیمیایی و طول عمر محدود غشا، 5) پس دادن نارسایی آلاینده‌ها در پاک‌سازی آب 6) نیاز به ابزارهای مدلسازی و شبیه‌سازی.

خرید و دانلود تکنولوژی تخصیص سازی و تفکیک سازی

افزایش فالوور اینستاگرام