تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادرملو


تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادرملو در این مقاله موضوعات ماشین آلات، باربری، معدن، سنگ آهن بررسی می شود ماشین آلات معادن روباز 50 تا 60 درصد کل هزینه های معدنکاری را به خود اختصاص می دهند لذا تجزیه
و تحلیل ماشین آلات، تعیین کننده بقا و سود آوری معدن می باشد . انتخاب نوع، تعداد و ظرفیت ماشین
آلات به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها در جدول 1 درج شده است به منظور باربری در معدن سنگ چادرملو 12 کامیون مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر از عمر
مفید این کامیونها مقادیر قابل توجهی باقیمانده است . در این مطالعه، در ابتدا با ایجاد یک بانک اطلاعاتی،
عملکرد کامیونها مورد بررسی و سپس تعداد کامیونهای لازم در سالهای آتی پیش بینی و زمان مناسب برای
خرید کامیونهای جدید پیشنهاد شده است.معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از سال 1376 مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این معدن 12
کامیون با ظرفیت 135 تن مشغول فعالیت می باشند که در حال حاضر ساعات قابل توجهی از عمر مفید این
کامیونها باقیمانده است. در این مطالعه در ابتدا شرایط فعلی کامیونها از نظر ظرفیت کاری مورد بررسی قرار
گرفته است. بدین منظور داده های عملیاتی – تاریخی این ماشین آلات برای یک دوره یک ساله جمع آوری
و سپس این اطلاعات پردازش شده است. مطالعات نشان داده است که با افزودن بر ساعات فعال موثر، بهره
وری کامیونهای موجود (مشروط به ثابت ماندن سایر شرایط در برهه زمانی تحت بررسی مطابق نتایج زمان
سنجی ها) 80 تا 100 درصد قابل افزایش است. این ارقام حداقل ظرفیت قابل حمل کامیونها در حال حاضر
و در شرایط تحت بررسی است. این که کدامیک از ارقام فوق در شرایط تحت بررسی قابل حصول باشد به در
اختیار داشتن نقدینگی کافی برای خرید به هنگام قطعات یدکی، اعمال مدیریت و سازماندهی و برنامه ریزی
دقیق در اجرای انواع تعمیرات مربوطه بستگی دارد


خرید و دانلود تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادرملو

افزایش فالوور اینستاگرام