پایان نامه و تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان -فرمت wordورد باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 58فرمت فایل :Word و با قابلیت ویرایش آماده پرینت

تعداد صفحات :58

مقدمه

اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.

فهرست مطالب

پیشگفتار ............................................................................................................... 2

مقدمه..................................................................................................................... 6

فصل اول

حقوق در دولت‌ها

بخش اول- پیشدادیان........................................................................................... 10

الف- نامگذاری...................................................................................................... 10

ب- قانون در این زمان......................................................................................... 10

بخش دوم- هخامنشیان......................................................................................... 11

الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی.............................................................. 11

ب- توجه به عدالت................................................................................................ 12

بخش سوم- اشکانیان........................................................................................... 14

الف- نظام کیفری دوران اشکانیان........................................................................ 14

ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی............................................................... 17

بخش چهارم- ساسانیان....................................................................................... 18

الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان............................................ 18

ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان............................................................................. 21

 

فصل دوم

حقوق در ادیان و متون باستانی

بخش اول- میترا.................................................................................................... 24

بخش دوم- مزديسنا............................................................................................. 25

بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان...................................................................... 26

فصل چهارم

حقوق و جایگاه زنان

بخش اول- حقوق عمومی زن............................................................................... 29

بخش دوم- ازدواج................................................................................................ 32

فصل پنجم

تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران

بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان. 36

بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران 40

فصل ششم

قوانین پیشین

بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها........................................................................ 42

بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی................................................... 47

الف- شرح قانون................................................................................................... 47

ب- امتیاز مجموعه حمورابی................................................................................. 49

ج- قراردادها......................................................................................................... 50

د- بانک‌داری و حقوق دریایی............................................................................... 51

هـ- آیین دادرسی بابل........................................................................................... 51

و- روابط خانوادگی.............................................................................................. 52

ی- اموال منقول و غیرمنقول................................................................................ 54

ز- کیفر شگفت‌آور................................................................................................ 54

ح- نخستین اعلام حقوق بشر................................................................................ 55

بخش سوم- هیتا................................................................................................... 57

بخش چهارم- در پایان......................................................................................... 58

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 60


خرید و دانلود پایان نامه و تحقیق حقوق از دریچه‌ی ایران باستان -فرمت wordورد  باقابلیت ویرایش - تعداد صفحات 58

افزایش فالوور اینستاگرام