دانلود خلاصه کتاب اقلیم ومعماری (دکتر کسمایی)یکی از مباحثی که شما دانشجویان معماری در طول دوره تحصیل با ان درگیر میشوید مبحث تنظیم شرایط محیطی ساختمان وسایر نکات مربوط به ان میباشد.

که علاوه بر طول دوره تحصیل که معمولا به طور کلی در دروس فنی مطرح میشود در طول دوره ارشدمعماری نیز به مطالعه این مبحث تحت همان عنوان تنظیم شرایط محیطی پرداخته میشود پس داشتن اطلاعاتی در این مورد به شما دانشجویان محترم کمک میکند.

در این فایل خلاصه ای از یکی از کتابهای مورد بحث در این زمینه را در اختیار شما قرار میدهیم.

که شامل مطالب زیر می باشد:

فصل1

 • تابش افتاب
 • رطوبت هوا
 • رطوبت مطلق
 • رطوبت مخصوص
 • رطوبت نسبي
 • فشار بخار
 • باد
 • انواع بادها
 • نسيم
 • بارندگي

فصل2

 • تعادل حرارتي بين انسان و محيط
 • تاثير دما برانسان
 • تاثير رطوبت بر انسان
 • منطقه اسايش
 • تاثير عوامل اقليمي بر منطقه اسايش
 • تاثير باد
 • جداول زيست اقليمي

فصل3

 • موقعيت خورشيد
 • تابش افتاب
 • پرتوهاي خورشيد
 • انرژي بر روي سطوح مختلف
 • تاثير رنگ
 • روش هاي انتقال حرارت
 • ظرفيت حرارتي
 • مقاومت حرارتي
 • تابش افتاب بر انواع بام
 • عايق حرارتي
 • انواع بام ها
 • پنجره
 • سايبانها
 • راه هاي ورود رطوبت در ساختمان
 • تعريق و جزييات ان
 • انواع ديوارها
 • تاثير باد بر تهويه ساختمان
 • تهويه و موارد موثر بر ان
 • کوران هوا
 • بازشوها
 • باد شکن

فصل4

 • روش کوپن و تقسيمات جهاني
 • تقسيمات اقليمي ايران
 • وژگي هاي اقليمي هر اقليم
 • روش الگي
 • روش گيوني

فصل5

 • جذب انرژي در اجزاي متلف ساختمان
 • دماي هوا
 • سرعت جريان
 • فشار بخار
 • انتخاب مصالح
 • روش الگي
 • روش گيوني
 • انتخاب مصالح در مناطق مختلف
 • فرم ساختمان در اقليم هاي مختلف
 • نحوه جهت گيري ساختمانها
 • تهويه در اقليمهاي مختلف

این مطلب در 29 صفحه برای شما عزیزان قرار داده شده است


خرید و دانلود دانلود خلاصه کتاب اقلیم ومعماری (دکتر کسمایی)

افزایش فالوور اینستاگرام