مجموعه آموزشی مهندسی : پلیمرهای هوشمنداین مجموعه شامل

1-هوشمند كردن پلیمرها در دو مرحله اتفاق می افتد

2-دسته بندی پلیمرهای هوشمند

3-انواع پلیمرهای هوشمند و كاربردهای آن‌ها

4-پلیمرهای خود ترمیم

 

و بخشهای متعدد دیگر همراه با توضیحات کامل و عکس


خرید و دانلود مجموعه آموزشی مهندسی : پلیمرهای هوشمند

افزایش فالوور اینستاگرام