پرسشنامه هوش فرهنگیپرسشنامه هوش فرهنگی

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ارلی و انگ طراحی و بارها مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد سوالات 20 سوال با طیف 7 درجه ای می باشد. ابعاد هوش فرهنگی عبارتند از:

- عامل راهبردی/فراشناختی

- عامل دانشی/شناختی

- عامل انگیزشی

- عامل رفتاری

منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است.

فرمت: doc و قابل ویرایش


خرید و دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی

افزایش فالوور اینستاگرام