پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچاین پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که برای سنجش فرسودگی شغلی در بین کارکنان به کار می رود. پرسشنامه پیش رو 22 سوال دارد. طیف مورد استفاده دز این پرسنامه 7 درجه ای می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است.

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش)


خرید و دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

افزایش فالوور اینستاگرام