بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطهعنوان تحقیق: بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 15

توضیحات

افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده دانش اموزان دختر وخانواده های انها و سیستم مدیریت آموزش وپرورش در شهر ستان بوکان است . بطوریکه نگرانی عمیقی در بین اقشار جامعه و اموزش وپرورش ایجاد کرده واینده نه چندان روشنی را رقم می زند. وآن را به یک مشکل روانی – اجتماعی تبدیل کرده است. در بوکان به دلیل ازدیاد دلایل و عوامل مستعد کننده وهمچنین شواهد وحوادث گوناگون نشان می دهد که آمار افت تحصیلی دانش آموزان دختر بالا تر برود . هدف اصلی این طرح تعیین شیوع افت تحصیلی دختران از نظر وضعیت خانواده با ابعاد گوناگون آن است.

اولین عاملی که تاثیر بازدارنده و مخربی بر روی کارایی ،تحرک،روح وجسم دختران دارد عدم اطلاع خانواد ها از نیاز های آنان و رشد سریع جامعه بسوی مدرنیزه شدن است .

شناسایی عوامل بازدارنده خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دختر مخصوصا در دوره راهنمایی ومتوسطه که از لحاظ سنی مقطع حساس زندگی انان است ،اهمیت شایانی دارد .

تحقیق وپژوهش در این مورد منجر به شناسایی این عوامل و کمک به کارشناسان در تسریع رفع موانع برای برنامه ریزی هر چه کامل تر ،صرف جویی در هزینه ها ،زمان وهدایت دختران دانش اموز دوره های راهنمایی و متوسطه به مسیر های اصلی زندگی وایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل، اینده پر بارتروکاهش ظلم وتبعیض ونابرابری هادر این منطقه محروم خصوصا حاشیه شهرو مناطق روستایی است.

فهرست مطالب

 • بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه. 2
 • چکیده. 2
 • اهداف پژوهش... 3
 • سؤالهاي پژوهشي/ فرضيه هاي پژوهشي.. 3
 • متغير هاي پژوهش... 4
 • جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 4
 • ابزار اندازه گيري و جمع آوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل داده ها5
 • روش پژوهش... 5
 • بخشي از پيشنهادها6
 • · پیش زمینه ای برای شروع.. 7
 • · اولین مشکل:7
 • · مشکلات یک معلم:8
 • · کلید واژه های برای تحقیق:8
 • · اولین واژه. 8
 • · خانواده. 10
 • · نمره بیست.. 12
 • منابع. 15

خرید و دانلود بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسطه

افزایش فالوور اینستاگرام