آسيب پذيري لرزه اي ساختمانهاعنوان تحقیق: آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

توضیحات

سابقه تاريخي زلزله­هاي ايران نشان مي­دهد كه هر چند يكبار زلزله شديدي در يكي از مناطق ايران رخ داده و موجب تلفات و خسارات سنگيني شده است. در اين مورد مي­توان به زلزله سافند 76 گلبافت كرمان اشاره نمود. البته ذكر اين نكته ضروري است كه اين زلزله نسبت به زلزله سال 1360 تلفات كمتري داشته به طوري كه تعداد قربانيان از 1028 نفر به 5 نفر كاهش يـافته است و اين نشان­دهنده ساخت و ساز ساختمانها بـر اساس مقاوم بـودن در برابر زلزله مي­باشد. در اينجا مي­توان به عنوان نمونه به اجراي ساختمانهاي بنايي با شناژ افق و قائم اشاره نمود.

در سالهاي اخير تلاش فزاينده­اي براي تدوين ضوابطي براي برآورد آسيب­پذيري لرزه­اي ساختمانهاي موجود به عمل آمده است. اما، به دليل تنوع ساختمانها و اثر عوامل مختلف در آسيب­پذيري لرزه­اي سازه­ها تاكنون يك روش سيستماتيك براي اين منظور تهيه نشده است. آنچه در اين مقـاله ارائـه مي­شود شامل مـرور تحقيقـات گذاشته در ايـن زمينه و ارزيابي آسيب­پذيري ساختمانهاي بتن مسلح و بررسي روشهاي مقاوم­سازي آنها مي­باشد. در ابتدا روشهاي ارزيابي آسيب­پذيري و سپس روش پيشنهادي مطرح مي­گردد. هدف از اين موضوع، شناختن نقاط ضعف سازه و ارزيابي آسيب­پذيري كل سازه با توجه به معايب سازه­اي مي­باشد و سؤالات اساسي طراحي و اجراي ساختمان در قسمت ماتريس ارزيابي كيفي ارائه مي­گردد. در راستاي اين موضوع مثال مورد ارزيابي در ايران تشريح و نحوه ترميم و اصلاح ارائه مي­گردد.

لازم به ذكر است كه در قسمت ارزيابي آسيب­پذيري، روش پيشنهادي، با توجه به روش ارزيابي آسيب­پذيري سازه­هاي بتن مسلح ونزوئلا، ارائه مي­گردد و بـه عبارتي، تكميل شده اين روش مي­باشد. روشهاي ارزيابي دقيق و سريع آمريكا، روش اول، دوم و سوم ارزيابي ژاپن، در راستاي اين موضوع مطرح مي­گردد. در بررسي روشهاي مقاوم­سازي ساختمانهاي بتن مسلح، روشهاي تقويت و مقاوم­سازي در كشورهاي مكزيك و ژاپن تشريح و در راستاي اين موضوع نكاتي پيرامون مقاوم­سازي يادآوري مي­گردد. در نهايت روش پيشنهادي اين تحقيق با توجه به پرسشنامه ارزيابي آسيب­پذيري ساختمان بتن مسلح ارائه شده است.

 • با عنايت به ضعف ساخت و ساز و طراحي و همچنين زلزله­خيز بودن كشور ايران بر هيچ كس پوشيده نيست كه قسمت عمده­اي از ساختمانهاي موجود توانايي مقاومت در برابر زلزله­هاي شديد حتي متوسط را ندارند و در صورت رخداد يك زلزله متوسط يا قوي، خسارت قابل ملاحظه­اي به بار خواهد آمد.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • روشهاي كيفي و روشهاي كمي
 • روشهاي ارزيابي رفتار و مقاومت ساختمانهاي بتن مسلح
 • ارزيابي بر اساس آيين نامه ژاپن
 • روش پيشنهادي
 • ارزيابي كيفي
 • مثال مورد ارزيابي در ايران
 • روشهاي مقاوم­سازي ساختمانهاي بتن مسلح
 • روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بتن مسلح مخابرات مكزيكوسيتي بعد از زلزله 1985
 • مقاوم­سازي با ديوارهاي بتني
 • مقاوم­سازي با قابهاي فولادي مهار شده
 • مقاوم­سازي با بادبندي­هاي فولادي
 • روشهاي پيشنهادي انجمن بتن ژاپن
 • نتيجه­ گيري
 • منابع

خرید و دانلود آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها

افزایش فالوور اینستاگرام