نرم افزار امور مرتبط با سربازی را به صورت غیر حضوری انجام دهیدانجام امور مرتبط با سربازی دارای مراحل اداری و خدمات غیر حضوری مختلفی است، با استفاده از این نرم افزار  ایرانی می توانید بدون مراجعه به پلیس + 10 کارهای سربازی خود را انجام دهید. از خدمات که در این نرم افزار گنجانده شده است باید به مواردی چون: تولید کد سخا، استعلام وضعیت خدمت، استعلام وضعیت مشمولیت، پیام به نظام وظیفه و ... اشاره کرد. توجه داشته باشید که این برنامه فقط برای راحتی کاربران طراحی شده است و گرنه می توانید به صورت پیامکی هم از موارد ذکر شده مطلع شوید، در ضمن نرم افزار هم با ارسال پیامک کار می کند. از ویژگی های نرم افزار می توان به مواردی چون: افزایش سرعت کاربر، عدم نیاز به دسترسی به اینترنت، ایجاد محیط جامع و ... اشاره کرد.


خرید و دانلود نرم افزار امور مرتبط با سربازی را به صورت غیر حضوری انجام دهید

افزایش فالوور اینستاگرام