نقشه های GIS شهرستان تکاب 

 

شهرستان تَکاب، یکی از شهرستانهای استان آذربایجان غربیاست و در جنوب شرقی این استان واقع شده است. مرکز این شهرستان شهر تکاباست. شهرستان تکاب از غرب به شهرستان شاهین‌دژ، از شمال غربی به شهرستان هشترود، از شمال شرقی به استان زنجان، از جنوب و جنوب غربی به شهرستان سقزو از طرف جنوب شرقی به شهرستان بیجارمحدود است و با سه استان زنجان، آذربایجان شرقیو کردستانمرز مشترک دارد.

وسعت آن ۵٬۸۸۰٬۰۰۰ متر مربع می‌باشد و مختصات آن به این شرح: طول ۴۷درجه و ۷ دقیقه، عرض ۳۶ درجه و ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه، ارتفاع از سطح دریاهای آزاد ۱۸۴۰ متر و اختلاف ساعت با تهران ۱۷ دقیقه می‌باشد.

فاصله تکاب با تهران ۵۴۰ کیلومتر و تکاب دارای ۱۰۲ آبادی و یک بخش به نام تخت سلیمان است مهم‌ترین رودخانه دائمی که در تکاب جاری است ساروقنام دارد که قسمتی از آب آشامیدنی شهر را نیز تأمین می‌کند. جمعیت این شهرستان طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۸۱٬۳۹۵ نفر که از این تعداد ۴۰٬۱۶۱نفر آنان مردو ۴۱٬۲۳۴ نفر آنان زنبوده‌اند.

فرمت نقشه ها پس از خارج کردن از حالت فشرده (zip) در قالب ژئودیتابیس می باشد که فقط با نرم افژار ARC GIS قابل فراخوانی می باشد.

 

 

فایل GIS موجود در قالب ژئودیتابیس می­باشند.

لیست فایل های وکتوری موجود

 1. نقشه مرز سیاسی شهرستان تکاب
 2. نقشه دهستان های شهرستان تکاب
 3. نقشه بخش های شهرستان تکاب
 4. نقشه کاربری اراضی شهرستان تکاب
 5. نقشه نقاط روستایی شهرستان تکاب
 6. نقشه زمین شناسی شهرستان تکاب
 7. نقشه خاک شناسی شهرستان تکاب
 8. نقشه خطوط توپوگرافی شهرستان تکاب
 9. نقشه آبراهه های شهرستان تکاب
 10. نقشه معابر و راهای شهرستان تکاب
 11. نقشه محدوده شهری شهر تکاب
 12. نقشه گسل های موجود در شهرستان تکاب
 13. نقشه نقاط باران سنج های شهرستان تکاب
 14. نقشه نقاط ایستگاهای کیماتولوژی موجود در شهرستان تکاب
 15. نقشه نقاط ایستگاه های هیدرومتری شهرستان تکاب
 16. نقشه آبراهه رتبه بندی شده به روش استرالر شهرستان تکاب

نقشه نقاط رستری موجود

 1. نقشه مدل رقومی ارتفاع استر (ASTER_GDEM_27m)

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند ( جدول 2-4). تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند. تعداد باند ها، دامنه طیفی ، و دقت مطلق 14 باند این سنجنده در جدول 2-4 آورده شده است.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

 1. نقشه شیب شهرستان تکاب
 2. نقشه تابش خورشید شهرستان تکاب (WH/m2)

مقادیر عددی این رستر میزان تابش سالانه هر پیکسل را بر واحد (WH/m2) نشان می­دهد. و مناسب برای تحیق های پژوهشی مثل مکان یابی نیروگاه های خورشیدی و بحث های تبخیر و تعرق و ... می باشد

 


خرید و دانلود نقشه های GIS شهرستان تکاب

افزایش فالوور اینستاگرام