پاورپوینت روانشناسي رشد 2پاورپوینت روانشناسي رشد 2 - 151 اسلاید

نام درس : روانشناسي رشد 2

تعداد واحد : 2 واحد

نام منبع : روان شناسي رشد 2 ( نوجواني و بلوغ )

مؤلف : دكتر علي اكبر شعاري نژاد

تهيه كننده اسلايد ها : فتانه يزداني

فهرست 12-1
شناسنامه درس 13
طرح درس 14
عنوان فصل ها 15
مقدمه 23-16
تكاليف رشدي 26-24
كودكي بعدي 28-27
نوجواني 30-29
بزرگسالي اوليه 32-31
ميانسالي 34-33
ميانسالي 34-33
كهن سالي 36-35
عوامل موثردر مهارت و تسلط در تكاليف رشدي 37
مراحل فراخناي زندگي 39-38
خرسندي درفراخناي زندگي 40
پايه هاي خوشبختي 41
نكات قابل توجه در فرآيند خوشبختي 43-42
عوامل موثر در خوشبختي 46-44
اهميت خوشبختي و بدبختي 47
گرايش مادر 48
گرايش پدر 49
گرايش برادران و خواهران 50
گرايش هاي پدر بزرگ و مادر بزرگ 51
اثر گرايش ها در كودكان 52
آثار گرايش ها در روابط خانوادگي 53
خصايص دوران بچگي 54
عوامل موثر در گرايش هاي والدين 55
عوامل موثر در خود پنداري 56
خطرات روان شناختي دوران كودكي بعدي 57
خطرات گويايي 58
خطرهاي تصوري و بازي 59
خطرهاي اجتماعي 60
خطرهاي همراه با رغبت 61
خطرهاي نقش جنسي 62
خطرهاي اخلاقي 63
خطرات روابط خانوادگي 64
خطرهايي در رشد شخصيت 65
تحقيقات روان شناسي 66
فراخناي زندگي 67
بلوغ 69-68
دوران نوجواني 70
تعريف روان شناسي بلوغ 71
تاريخچه 81-72
خصاص بلوغ 82
پايه هاي بلوغ 83
بلوغ 84
معيار بلوغ 85
علتهاي بلوغ 86
تغييرات بدني در دوران بلوغ 87
آثار تغييرات بلوغ 88
تغييرات همگاني بلوغ 89
مهم ترين نگراني هاي دوران بلوغ 90
خطرهاي روان شناختي بلوغ 91
نوجواني 92
خصايص نوجواني 94-93
تغييرات مهم دوره ي نوجواني 95
نوجواني 96
تغييرات بدني 97
جنبه هاي روان شناختي و تكامل نوجواني 98
رشد عاطفي و اجتماعي نوجوان 100-99
عواطف مختلف(ترس) 101
عوامل موثردر هيجان ها و عواطف 103-102
رشد اجتماعي 104
تغييرات اجتماعي 105
نفوذ فرايند گروه همگنان 106

تغيير در رفتار اجتماعي 107
رغبت هاي نوجوانان 108
رغبت هاي مشترك نوجوانان 109
عوامل مؤثر در گرايشهاي نوجوان نسبت به تحصيل 110
رغبت هاي ديني 111
تغييرات اخلاقي در دوران نوجواني 112
رغبت ها ورفتارجنسي در دوران نوجواني 113
مشكلات عمده نوجوان در ارتباط با مسائل جنسي 114
روابط خانوادگي در دوران نوجواني 115
علتهاي همگاني اصطكاك خانوادگي 116
بهبودي روابط خانوادگي 117
تغييرات شخصيت در دوران نوجواني 118
عوامل مؤثر در خود پنداري 119
خطرات بدني 120
خطرات روان شناختي 121
خوشبختي در نوجواني 122
رابطه رشد اجتماعي با رشد ذهني و بدني 123
مسائل نوجواني 124
انواع نيازهاي آدمي 125
نيازهاي آدمي 128-126
نوجوانان بايد 129
مسائل نوجوانان 130
مسائل بهداشتي و شخصيت 131
مسائل خانوادگي 132
مسائل وضع و موقعيت اجتماعي 133
مسائل جنسي 134
مسائل ديني 135
مسائل مدرسه 136
مسائل انتخاب شغل 137
عوامل مؤثر در ارضاء نشدن نيازهاي نوجوان 138
مهمترين عوامل مؤثر در ماهيت مسائل نوجوانان 139
روشهاي شناخت مسائل نوجوانان 140
بزهكاري نوجوانان 142-141
عوامل بزهكاري 143
عوامل اجتماعي 144
نتايج تحقيقات 145
دلايل رفتار ناشي از پرخاشگري 146
خصايص نوجوانان بزهكار 148-147
خصايص محيط بزهكار 149
پيشگيري ودرمان بزهكاري 150
اصول قابل توجه معلمان 151خرید و دانلود پاورپوینت روانشناسي رشد 2

افزایش فالوور اینستاگرام