307- ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلیمشخصات نویسندگان مقاله ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی

علیرضا حبشی - کارشناس ارشد عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی مدرس دانشگاه آزاد اسلام
غلامعباس بارانی - استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید خیبری - کارشناس ارشد عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی

چکیده مقاله:

سد دوستی یک سد خاکی با هسته رسی - سیلتی به ارتفاع 78 متر از بستر رودخانه و طول تاج متر 655 متر بر روی رودخانه هریرود در فاصله 260 کیلومتر شمال شرق مشهد احداث شده است دراین مقاله نتایج تحلیل رفتار ژئوتکنیکی سد از نقطه نظر فشار آب منفذی در انتهای دوره ساخت با استفاده از نرم افزار المان محدود ارائه گردیده است در تحلیلها از مدلهای رفتار سازگار با جنس مصالح سد استفاده شده و مراحل مختلف ساخت مطابق با روند اجرایی سد در نظر گرفته شده است مراحل ساخت به صورت مرحله ای و با گامهای زمانی مختلف انجام گردیده است تحلیلها به صورت دو بعدی و کنرش مسطح بوده و برای ارزیابی صحت نتایج، داده های به دست آمده از تحلیل عددی با نتایج ابزار دقیق مقایسه گردیده اند نتایج به دست آمده نشان داد که تطابق خوبی بین داده های تحلیل عددی با داده های مشاهداتی وجود دارد و هسته سد از لحاظ ضریب فشار آب منفذی در محدوده قابل قبولی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها:

سد خاکی - ابزار دقیق - فشار آب منفذی - تنش کل - نرم افزار Plaxis

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حبشی, علیرضا؛ غلامعباس بارانی و وحید خیبری، ۱۳۸۹، ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد،

خرید و دانلود 307- ارزیابی فشارهای آب منفذی در هسته سد خاکی دوستی با استفاده از آمار اندازه­گیری شده و نتایج تحلیلی

افزایش فالوور اینستاگرام