282- مقایسه كارایی روشهای تجربی عددی و شبكه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافیمشخصات نویسندگان مقاله مقایسه کارایی روشهای تجربی عددی و شبکه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی

حسین خلیلی شایان - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیرحسین انصاری پور - دانشجوی کارشناسی ارشد
ابراهیم امیری تکلدانی - دانشیار دانشگاه تهران

چکیده مقاله:

تخمین صحیح زیرفشار نشت و گرادیان خروجی درمباحث پایداری سازه های آبی روی پی های نفوذپذیر اهمیت زیادی دارد درتحقیق حاضر کارآیی روشهیا متداول درتخمین این پارامترها درمقایسه با نتایج حاصل از آزمایشات مختلف برروی یک مدل آزمایشگاهی بررسی شده است نتایج نشان داد که روش اجزای محدود جهت حل معادله لاپلاس دربرآورد هرسه تابع هدف از دقت بیشتری نسبت به سایرروشها برخوردار است روش خوسلا درتخمین گرادیان خروجی و زیرفشار نسبت به تئوری های بلای و لین درمقیاس با داده های آزمایشگاهی از دقت مناسب ترین برخوردار است تئوری بلای دربرآورد زیرفشار نشت و وقوع جوشش نسبت به تئوری لین انطباق بیشتری با داده های ازمایشگاهی دارد که می تواند ناشی از هم روندی تقریبینمونه خاک مورد آزمایش باشد مشخص شد مدل شبکه عصبی نتایج دقیقتری را نسبتبه روشهای تجربی درقیاس با داده های آزمایشگاهی و درحد روش اجزای محدودب دست میدهد.

کلیدواژه‌ها:

تئوری خزش بلای - تئوری خزش وزنی لین - تئوری خوسلا - اجزای محدود - شبکه عصبی مصنوعی

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

خلیلی شایان, حسین؛ امیرحسین انصاری پور و ابراهیم امیری تکلدانی، ۱۳۹۱، مقایسه کارایی روشهای تجربی عددی و شبکه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،

خرید و دانلود 282- مقایسه كارایی روشهای تجربی عددی و شبكه های عصبی مصنوعی دربرآورد زیرفشار نشت و گرادیان خروجی از پی نفوذپذیر سدهای انحرافی

افزایش فالوور اینستاگرام