حل مساله KNN روی پروسسورهای با چندین گرافیک با ترجمه آماده


5 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده:

خلاصه یک سیستم توصیه یک سیستم نرم افزاری است که اولویت های نامعلوم مشتریان را از اولویت های معلوم پیش بینی می کند. در یک سیستم توصیه ، اولویت های مشتریان رمز می شوند به بردارها و یافتن نزدیک ترین بردارها برای هر بردار قسمت ضروری آن است. این بخش جستجوی بردار مساله موسوم به مساله KNN است. ما الگوریتم موثری برای حل این مساله در یونیت های با چندین پروسسور گرافیک (GPUS) ارائه می دهیم.

الگوریتم ما شامل دو بخش است : یک مساله که بدنه ای و یک SORT حدی . برای الگوریتم مساله
N-BODY ما ایده الگوریتم معروف برای مساله N-BODY در فیزیک را بکار بردیم هر چند مسئله دیگر برای غلبه بر مساله حافظه مشترک کوچک لازم است برای Sort حدی ما الگوریتم نوین GPU را ارائه
می دهیم که برای K کوچک موثر است. در الگوریتم SORT حدی ما یک هیپ بطور موازی دسترسی
می شود به وسیله ریسمان هایی با هزینه سنکرونیزاسیون کم. هر دو این دو بخش الگوریتم ما از قدرت ماکزیمم دسترسی حافظه یکی شده استفاده می کنند طوری که پهنای باند کاملی بدست می آید.

با یک آزمایش ما نشان می دهیم که وقتی اندازه مساله بزرگ باشد. اجرای الگوریتم روی دو GPU بیش از 22 بار سریعتر از اجرای تک CORE روی تازه ترین CPU انجام می شود. ما نیز نشان می دهیم که الگوریتم ما خوب نسبت به تعداد GPU ها وزن می شود.


خرید و دانلود حل مساله KNN روی پروسسورهای با چندین گرافیک با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام