اقدام پژوهی درس فیزیکدانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 27

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چكيده:

کلید واژه :

مقدمه:

توصیف وضیعت و بیان مساله:

تعریف کلید واژه ها:

اضطراب چیست؟

نگرانی چیست؟

جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس:

مصاحبه با دوستان:

مصاحبه با دیگر دبیران محمد:

مصاحبه با والدین محمد:

مصاحبه با خود محمد:

مطالعات تحقيقات گذشته :

اضطراب فیزیک چيست ؟

اضطراب فیزیک واكنش احساس آگاهانه به يك يا چند مورد زير است :

چگونه اضطراب فیزیک دانش آموزان افزايش مي يابد ؟

تجزيه تحليل و تفسير داده ها :

الف) عوامل محيطي

1- فشارهاي والدين :

2- شيوه آموزش دبير :

3- محتوي كتاب هاي فیزیک :

4- تجارب منفي :

ب) شيوه هاي اشتباه آموزش فیزیک

1) تأكيد بر سرعت در پاسخ گويي :

پ) عوامل فردي

1) كاهش اعتماد به نفس :

2) احساس ضعف و كمبود :

یافته های علمی

  • نشانه های استرس

▪نظریه های روانکاوی:

▪نظریه های رفتاری:

▪نظریه وجودی:

انتخاب راه جديد موقتي :

اجراي راه حل و نظارت بر آن :

گردآوري اطلاعات ( شواهد2 )

ارزشيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن :

پیشنهادات

منابع :

 

چكيده:

پژوهش نشان داده است كه عامل بسياري از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومي مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدريس ، در ارزيابي و ارزشيابي قابل تضعيف مي باشد.

و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پايه اول متوسطه است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس فیزیک است كه پس ازبرخورد با اين مسئله به جمع آوري اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربيات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هايي به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.

کلید واژه :

اضطراب نگرانی دانش آموز - پایه اول متوسطه


خرید و دانلود اقدام پژوهی درس فیزیک

افزایش فالوور اینستاگرام