پیشینه تحقیق و مبانی نظری نوآوریعنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری نوآوری

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

توضیحات

اصطلاح نوآوری، یک مفهوم وسیع به معنی ایجاد، قبول و اجرای ایده ها و فرایندها و محصولات و خدمات جدید است (جمینز، جمینز و همکاران، 2008). نوآوری عبارت است از یک ایده، محصول یا فرایند، یک سامانه یا وسیله که توسط افراد، گروه ها یا سازمان ها، به عنوان یک موضوع جدید درک شود (جزنی و همکاران، 1390). نوآوری ناشی از خلاقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوری گویند ((Athanasoula et al, 2010. همچنین نوآوری به معنای کاربرد موفق عقاید خلاق در سازمان نیز می باشد((Rhee et al, 2010. نوآوری یا ابداع، عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو و تازه ناشی از خلاقیت است. از نظر استیفن پی رابینز[1]، نوآوری، فرایند اخذ ایده خلاق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش های جدید عملیات است (جوانمرد و سخایی، 1388). به عبارتی دیگر نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف معین را دنبال و به اجرا رساند. نوآوری به عنوان فرآیند تجاری کردن یک تولید یا شیوه (روش) توسعه یافته توصیف می شود(اوجاسا، 2008). نوآوری اجرای موفق ایده های خلاق در درون سازمان است. از این دیدگاه، خلاقیت افراد و تیم ها نقطه شروع نوآوری است. این لازم اما کافی نیست[2] (گویال و آخیلش، 2007).

21- Stephen p. Robbins

[2]- Goyal & Akhilesh

فهرست مطالب

 • مفهوم نوآوری
 • اهمیت و ضرورت نوآوری
 • رویکردهای نوآوری
 • عوامل موثر بر نوآوری سازمانی
 • مديريت دانش
 • یادگیری سازمانی
 • سرمایه فکری
 • سبک رهبری تحول آفرین
 • ساختار سازمانی
 • فرهنگ سازمانی
 • جو سازمانی
 • مولفه هاي نوآوري سازمانی
 • نوآوری تولیدی
 • نوآوري فرایندي
 • نوآوري اداري
 • ابعاد نوآوری
 • مدل های نوآوری
 • نوآوری در رسانه
 • ويژگىهاى يك سازمان رسانه اى خلاق و نوآور
 • انواع نوآوری در رسانه
 • نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی
 • نوآوری در راهبردها
 • نوآوری در اجرای سیاست ها
 • پیشینه تحقیق
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری نوآوری

افزایش فالوور اینستاگرام