پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعاتعنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 80

توضیحات

فن آوری اطلاعات پديده اي است که از به کارگيري وسيع سيستم هاي کامپيوتري در سازمان ها و جامعه تحول عميق ناشي از به کارگيري سيستم هاي کامپيوتري، در لايه هاي مختلفي ايجاد شده، و در هر لايه مجهز به بروز اثرات مختلف در محدوده هاي مختلفي مي شود.در عصر حاضر فن آوری اطلاعات به عنوان سلسله اعصاب جامعه مدرن[1] مطرح است و اگر روزي کشورهاي مدرن دنيا بدون انرژي قادر به ادامه حيات نبودند امروزه کشورها بدون فن آوری اطلاعات مرده محسوب مي شوند(موحدي و همکاران 1389 ص 67).

در هزاره سوم فن آوری اطلاعات به عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه جهاني[2] منظور شده است و دستاوردهاي ناشي از آن،چنان با زندگي مردم عجين گرديده که روي گرداني از آن اختلالي عظيم در جامعه و رفاه وآسايش مردم به وجود مي آورد.عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند.اين نام گذاري شايد به اين دليل باشد که امروزه اطلاعات به جزء تفکيک ناپذير زندگي بشر تبديل شده است. توسعه کمي فن آوری اطلاعات و ايجاد جامعه اطلاعاتي باعث تغيير در الگوي رقابت،تغيير در شيوه برنامه ريزي کاري،‌تغيير در نيازهاي بازار[3]،تغيير در ماهيت سازمان ها،تغيير در قوانين و مقررات و... شده است.فن آوری اطلاعات شيوه انجام کار را تغيير داده و از جمله با به ميدان آوردن تجارت الکترونيک[4] باعث بروز نوعي تحول اساسي در مبادله کمي اطلاعات بازرگاني و محصولات و خدمات مورد نياز شده است.از اهدافي که فن آوری اطلاعات دنبال مي کند،کاهش هزينه ها، هوشمندي رقابتي[5]، پاسخگويي سريع نسبت به محيط و رقبايي که با آن ها در تعامل هستيم و توانايي این که مشاغل مختص يک شغل را به يکديگر مرتبط نمايد(عظيمي، 1389، ص 16).

اطلاعات منبع قوي است که اغلب اشاره دارد به خون زندگي سازمان تجاري و براي تمام سازمان ها مهم است.نوع اطلاعات هر زمان مي تواند موجب مزيت رقابتي [6]نسبت به ساير سازمان ها در عصر اطلاعات شود.اطلاعات دارايي اصلي يک سازمان تجاري است. هدف اصلي بيشتر سازمان هاي تجاري کسب سود از تجارت براي خودشان يا سهامدارانشان [7]مي باشد.

 

[1].Modern Society

[2].World Development

[3].Market Needs

[4].E comerce

[5].Competitive Inteligece

[6].Competitive Advantagement

[7].Shareholders

فهرست مطالب

 • تاريخچة فن آوری اطلاعات
 • تشریح مفهوم فن آوری اطلاعات
 • انواع اطلاعات
 • سيستم هاي اطلاعاتي
 • عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت
 • انواع سیستم هاي اطلاعاتي
 • سيستم هاي اطلاعاتي ارتباطات الکترونيکي
 • آشنايي با اينترنت
 • شبکه هاي ارتباطي
 • کاربردهاي شبکه
 • توپولوژي شبکه
 • شبکه ها از لحاظ جغرافيايي
 • کاربرد فن آوری اطلاعات
 • اهميت فن آوری اطلاعات
 • مزاياي فن آوری اطلاعات
 • اثرات به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان
 • پياده سازي فن آوری اطلاعات در سازمان ها
 • ديدگاه هاي اساسي در اجراي فن آوری اطلاعات
 • بلوغ سازماني برحسب برنامه ريزي IT /IS
 • برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات
 • گام هاي مورد نياز براي توسعه کاربري هاي فن آوری اطلاعات در سازمان ها
 • موضوعات مهم برنامه جامع توسعه فن آوری اطلاعات
 • برنامه ريزي فن آوری اطلاعات
 • سطوح برنامه ريزي فن آوری اطلاعات
 • مدل هاي سنجش فن آوری اطلاعات
 • مراحل رشد نولان
 • استراتژي ارتباط پارسونز
 • محدوديت هاي فن آوری اطلاعات
 • موانع به کارگيري فن آوری اطلاعات در سازمان ها
 • مشکلات برنامه ريزي فن آوری اطلاعات
 • مديران و فن آوری اطلاعات
 • تصميم گيري در مورد فن آوری اطلاعات
 • انواع تصميمات از نظر سايمون
 • تصميم گيري و سطوح مديريت
 • وضعيت فن آوری اطلاعات در ايران و جهان
 • سياست ها و برنامه هاي فن آوری اطلاعات در ايران
 • پیشینه تحقیق
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری فن آوری اطلاعات

افزایش فالوور اینستاگرام