بررسی سبک های معماری مساجد معاصراهل سنت شهر زاهداننوع فایل:PDF

تعداد صفحات :8

سال انتشار : 1394

چکیده

مقاله حاضر مطالعه ای میدانی کتابخانه ای می باشد که به توصیف مساجد اهل سنت زاهدان استان سیستان و بلوچستان می پردازد. زاهدان به قدمت کمتر از صد ساله شهر مهاجر نشینی است که از سیستان، بلوچستان وبیرجند مهاجرانی را در خود جای داده است. بدلیل وجود دو مذهب شیعه و سنی جایگاه مسجد در هر دو مذهب جایگاه ویژه ای است. اما از نطر معماری مساجد مطالعات جامع در این خصوص کمتر انجام شده است. مقولهاستفاده از سبک یکی از مشکلات اصلی تفهیم معماری در معماری دنیا و معماری اسلام است. هم مرز ی پهناور این استان با کشورهای شبه قاره هند تأثیرات شگرفی بر سبک معماری مساجد اهل تسنن بر جای گذاشته است. اکثر مساجد معمولی و در محلات مختلف شهر پراکنده شده اند. تنها خصوصیت واحد آنها محرابی در جهت قبله است که از نقاط قوت این مساجد بوده و اکثر آنها دارای مناره بر درب ورودی می باشند . تنها 3 مسجد دارای سبک هستند که نوع سبک آنها را می توان التقاطی نامید زیرا تلفیقی از سبک های هندی پاکستانی عربی وسبک هندی عربی و سبک ترکی ایرانی را شامل می شود. نامشخص بودن سبک معماری واحد در مساجد اهل سنت شهر زاهدان ونبود مطالعه ای مشابه در این خصوص پژوهشگر بر آن داشت تا تحقیق حاضر کوششی برای رسیدن به شناخت این هدف باشد

واژگان کلیدی

سبک، معماری، مسجد، زاهدان


خرید و دانلود بررسی سبک های معماری مساجد معاصراهل سنت شهر زاهدان

افزایش فالوور اینستاگرام