دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تجزيه و تحليل کلام ۲۶ ص


چکيده اين مقاله، با تکيه بر اصول سخن کاوي و با استفاده از آراي هليدي و حسن، به بررسي عوامل انسجامي در دو سوره نمل و فجر مي پردازد و از آنجايي که در ترجمه اين کتاب آسماني (قرآن)، بافتار و نظام متني از اهميت خاصي برخوردار است به مقايسه و بررسي اين عوامل در ترجمه فارسي آنها مي پردازد. پس از بررسي و مقايسه عوامل انسجامي، نتايج ذيل به دست آمد: 1ـ عوامل انسجامي موجود در متن سوره ها، با عوامل انسجامي موجود در ترجمه، مطابقت کامل ندارند. 2ـ عوامل انسجامي انسجامي ارجاع در متن دو سوره و ترجمه آنها، بيشترين کاربرد را دارد. واژگان کليدي: تجزيه و تحليل کلام، انسجام، گره هاي انسجامي، قرآن مجيد


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تجزيه و تحليل کلام ۲۶ ص

افزایش فالوور اینستاگرام