تاریخچه ای کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی شناور سه بدنه (تریماران)در این فایل تاریخچه ای کامل از کاراهای انجام شده در حوزه مقاومت و دریامانی شناورهای سه بدنه تریماران به روش آزمایشگاهی و عددی آورده شده است. این فایل می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی علاقمند برای شروع بررسی در این حوزه مفید باشد. دراین فایل مراجع بصورت دقیق در پایین هر تاریخچه آورده شده است که می توان به راحتی به اصل مقاله نیز دسترسی پیدا نمود.


خرید و دانلود تاریخچه ای کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی شناور سه بدنه (تریماران)

افزایش فالوور اینستاگرام