دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخ هنر دوره صفویه تا قاجاریه ۲۵ ص


مقدمه : با توجه به این که هنر بازتاب زحمات، تلاش و حاصل زندگی انسانهاست وبخش بزرگی از تمدن جوامع مختلف را تشکیل می دهد، بررسی و شناخت آن در گذشته های دور و نزدیک بسیار مفید و ضروری است. توجه به تلاش و همت انسانها در به وجود آوردن آثار هنری و تشریح تغییرات و تکامل هنر در دوران مختلف ما را با رابطه بین زندگی و هنر و تحولاتی که در اثر تغییرات زندگی انسانها درهنر به وجود می آید آشنا می سازد. از آنجا که مطالب فراوانی در تاریخ تحولات مبنی بر جنگ و سلطه و ... به میان آمده و آن چیزی که در خور تحقیق خودبینی بر اطلاعات خود و بازخورد آن به دیگران بیابیم هزار انتخاب کردم که سیر و تحول هنر را در این دوران مورد کنکاش قرار دهم. باشد که مورد قبول استاد گرامی واقع شود. نقاشی و کتاب آرایی : عهد صفوی : در دهه های نخست حکومت صفویان نقاشی همان را مکتب هرات را ادامه می دهد یکی از پرارزش ترین آثار این دوره نسخه های مصوری از خمسه نظامی است که تقریباً همه نقاشان معروف زمان، تصویری در آن کشیده اند (تصویر 47 . 2 ) این نقاشان برخی چون آقا میرک و میرسید علی از شاگردان بهزاد بوده اند و برخی چون سلطان محمد از او تاثیر گرفته بودند. در این تصاویر رنگها غنی تر، ترکیب بندی ها متراکم و پیکرها پرتحرک تر از تصاویر کتابهای پیشین هستند. در سالهای بعد و به علت رشد شهرنشینی و حمایت از اصناف و پیشه وران و گسترش صنایع دستی، به خصوص با ساختن کاخهای جدیدی در پایتخت های جدید، یعنی اصفهان ضرورتاً نقاشی شکل دیگری به خود می گیرد و در مواردی جزئی از معماری می گردد و بر دیوارها به منظور تزئین به کار گرفته می شود. و در مواردی به صورت نقاشی دیواری و غیره مطرح می گردد. به هر حال تا اندازه زیادی از حد کتاب آرایی پا فراتر می نهد. از مشهورترین بناهای این عهد که از نقاشی در آرایش داخلی آنها استفاده شده است، ساختمان عالی قاپو و چهل ستون در اصفهان هستند (تصویر 48 . 2 ) بخشی از تحول در نقاشی عهد صفوی، به خاطر آشنایی با فرهنگ غربی است. چنانچه فرهنگ غرب دولت صفوی را شدیداً مجذوب خود می سازد و برای اولین بار عده ای از نقاشان اروپایی به ایران می آیند، و متقابلاً جوانانی به ایتالیا فرستاده می شوند تا نقاشی غربی را بیاموزند. بدین جهت در اواسط عهده صفوی ما شاهد دو شیوه در نقاشی هستیم : یکی تکامل شیوه سنتی و یکی شیوه نقاشی «اروپایی مآب» تاثیر نقاشی غربی بر نقاشی ایران، تنها در حد شکل تصاویر و رعایت بعد نمائی و سایه پردازی و غیره نیست، بلکه در وسایل نقاشی نیز تغییراتی پدیدار می شود. میر سید علی در تجسم مناظر طبیعی و زندگی دهقانی و چادرنشینی مهارت داشته است. این نقاش را می توان موسس سبک خاص نقاشی شمال هندوستان دانست زیرا این صورتگر در خدمت همایون بابر که به نقاش ماهر دیگری به نام عبدالصمد شیرازی سبک جدیدی از ترکیب عنصر مینیاتور ایرانی و نقاشی هندی به وجود آورد.


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاریخ هنر دوره صفویه تا قاجاریه ۲۵ ص

افزایش فالوور اینستاگرام