پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش مشتری در سازمانعنوان: پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش مشتری در سازمان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

توضیحات

مديريت دانش سازماني يکي از مهمترين عوامل موفقيت شرکت‌ها در شرايط رقابتي و عصر اطلاعات است. اهميت اين موضوع به حدي است که امروزه شماري از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گيري مي‌کنند و به منزلة سرمايه فکري سازمان نيز شاخصي براي درجه‌بندي شرکت‌ها در گزارش‌هاي خود منعکس مي کنند. (موسوی، 1384: 13). اين سازمان‌ها مديريت دانش را به عنوان بخشي از راهبرد سازمان، ضروري مي‌دانند (حسين زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهميت مديريت دانش، ابتدا، تعاريفي از KM[1] (مديريت دانش) بيان شده است سپس تاريخچه‌اي از مديريت دانش و سير تطور آن عنوان گرديده است. در مرحلة بعدي سه مکتب اقتصادي، سازماني و استراتژيک مديريت دانش توضيح داده شده است. توضيحاتي در خصوص دو ديدگاه مديريت دانش (دانش به عنوان سرمايه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مديريت دانش (فناوري مدار، انسان مدار، و گذار از فناوري مدار به انسان مدار) مطرح شده است.

سپس 13 ويژگي مديريت دانش (مديريت دانش همراه با تکنولوژي اطلاعات، نظريه تغيير و عرضه مديريت دانش) بيان گرديده است. بعد از آن چهار مرحله مديريت دانش مطرح شده و مقايسه‌اي بين مديريت دانش و مديريت کيفيت جامع صورت پذيرفته است.

مطالبي در خصوص مزاياي مديريت دانش در زمينه‌هايي چون (کارايي، صرفه‌جويي، فرصت‌هاي جديد، تغيير و نوآوري و منابع انساني) و در ادامه 8 مزيت مديريت دانش از نظر دنهام گری بيان شده است.

 

[1]. Knowledge Management

فهرست مطالب

 • مقدمة مديريت دانش
 • مديريت دانش چيست؟
 • تعريف مديريت دانش
 • تاريخچة ‌مديريت دانش
 • سير تطور مديريت دانش
 • مکاتب مديريت دانش
 • ديدگاه‌هاي مديريت دانش
 • نسل‌هاي مديريت دانش
 • ويژگي‌هاي مديريت دانش
 • اصول مديريت دانش
 • نظريه‌هاي مديريت دانش
 • مراحل مديريت دانش
 • مزاياي مديريت دانش
 • کاربرد مديريت دانش در تصميمات راهبردي
 • چالش‌هاي مديريت دانش و مهارت‌هاي برطرف نمودن آن
 • موانع مديريت دانش
 • مدل‌هاي مديريت دانش
 • مدل بک من
 • مدل هفت سي
 • مديريت دانش مشتري
 • مقايسه مديريت دانش، مديريت دانش مشتري و مديريت ارتباط با مشتري
 • مديريت ارتباط مشتري بر اساس دانش مشتري
 • پیشینه تحقیق
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش مشتری در سازمان

افزایش فالوور اینستاگرام