گزارش حرفه و فنعنوان: گزارش حرفه و فن

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 11

توضیحات

آنچه می‌شنویم، فراموش می‌کنیم. آنچه می‌بینیم، به خاطر می‌سپاریم آنچه انجام می‌دهیم، یاد می‌گیریم آموختن شنا بدون آب ممکن نیست، آیا آموختن محتوای آموزش حرفه و فن بدون انجام فعالیت‌های عملی امکان پذیر است؟ 75 درصد یادگیری از طریق «حس دیداری» اتفاق می‌افتد. کارگاه ایده آل بازوی اصلی آموزش حرفه و فن است.

فهرست مطالب

  • چکیده گزارش:3
  • مقدمه گزارش:4
  • بدنه یا متن گزارش:5
  • چرا آموزش حرفه و فن؟!5
  • معلم. 6
  • - تقویت و تغییر نگرش و تفکر سیستمی اولیا نسبت به محتوای آموزش حرفه و فن.. 6
  • تدریس خصوصی.. 7
  • چگونه فعالیت‌های کارگاهی را برنامه ریزی و سازماندهی کنیم؟. 9
  • نتیجه گزارش:10
  • منابع ومآخذ گزارش:11

خرید و دانلود گزارش حرفه و فن

افزایش فالوور اینستاگرام