ماده های کد ان اف پی آ و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه آماده


13 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده: 

ساختار ساختمان و کدهای امنیت جانی با انواع مورد استفاده شده در ساختمان سر و کار دارند. نگرانی آنها، خطر حریق ساختمان و افراد در آن است. هدف هر دو کاهش ضرر مالی و فظ امنیت جانی است. با این حال، این کدها بسیار متفاوت هستند. NFPA 101 نشان دهنده ی ساختار، حفظ و بکارگیری ویژه های لازم است تا خطرات از جانی گرفته تا اثرات حریق را به مانند شرایط مرتبط با اورژانس های حریق به حداقل رساند.NFPA 5000 نشان دهنده ی طیف وسیعی از ملاحظات شامل نیروی ساختاری، استحکام، بهسازی، استفاده از خروجی ، نور کافی و تهویه و بهره وری انرژی است. این دوNFPA یک اجرای جامع از مهار آتش و نیازهای امنیت جانی با هرکه دارند. در نتیجه، کاربرد مواد سوختی مانند چوب محدود هستند خصوصا در ساختارهای چند انباری و آب پاش. این کدها و استاندارد های مرجوعی شان، مزایای مشبع فشار آتش سوزی چوب را می شناسد. چوب مقاوم نیازمند آب یا برق نیست تا از چوب محافظت کند، بنابراین امنیتی جامع را فراهم می کند. زمانی که این امنیت ها بطور کامل و مطابق نیازهای کد نصب شدند، FRTW هرگز نیازمند بررسی بیشتر یا خدمات نیست و از این هزینه های حفظی رها می باشد


خرید و دانلود ماده های کد ان اف پی آ و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام