مباني نظري و پیشینه پژوهش كانال‌هاي توزيععنوان: مباني نظري و پیشینه پژوهش كانال‌هاي توزيع

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 30

توضیحات

توزيع[1] يکي از مهمترين عناصر آميخته بازاريابي[2] است که مديريت در اين زمينه با مشکل‌ترين مرحله تصميم‌گيري مواجه مي‌شود. زيرا کانال‌هاي منتخب مي‌توانند بر ساير تصميمات مربوط به بازاريابي اثر بگذارند. دليل ديگري که براي اهميت تصميمات پيرامون کانال توزيع مي‌توان ارائه کرد اين است که شرکت پس از اتخاذ تصميم بايد براي مدت طولاني به آن پايبند و متعهد بماند. چراكه چندين سال طول مي‌كشد يك سيستم توزيع بطور مطلوب مستقر شود و به آساني قابل تغيير نيست. (کاتلر، 1388 : 446)

يكي از مهمترين چالشهاي مديران بازاريابي و توليدكنندگان، انتقال كالاهاي توليدي خود به بازارهاي هدف است. بر اين اساس تصميم‌گيري در خصوص شيوه انتقال كالا به محل خريد يا مصرف، از جمله تصميمات مهمي است كه مدير بازاريابي با آن مواجه است. (بختائي و گلچين‌فر، 1385 : 23) تصميم درباره کانال توزيع و فروش کالا، از جمله مهمترين تصميماتي است که فرا روي مديران قرار دارد. تصميم درباره توزيع کالا بر ساير تصميمات بازاريابي تاثير مستقيم مي‌گذارد. نبض يک شرکت در دست شبکه توزيع و فروش آن است، اما با همه اين شرايط اغلب شرکت‌ها به کانال‌هاي توزيع کالاهاي خود توجه کافي ندارند و اين امر گاه عواقب زيانباري براي آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسياري از شرکتهاي با استفاده از سيستم هاي توزيع خلاق، به مزيت رقابتي دست يافته اند. بنابراين لازم است که تلاشهاي زيادي در جهت افزايش کارآيي كانالهاي توزيع و مقايسه ميزان فروش انواع كانالها صورت گيرد. (واکر و همکاران، 1378 : 268)

[1]Distribution/Place

[2]Marketing mix

[3]Distribution channel

فهرست مطالب

 • كانال‌هاي توزيع
 • تعريف توزيع و كانالهاي توزيع
 • اهميت و کارکردهاي كانال‌هاي توزيع
 • الزامات و نيازمندي‌هاي كانال توزيع
 • انواع کانال‌هاي توزيع
 • ساختار كانال توزيع محصولات مصرفي
 • ساختار كانال توزيع محصولات صنعتي
 • طراحي کانال توزيع
 • مراحل طراحي کانال‌هاي توزيع
 • سازمان کانال توزيع
 • شبکه‌هاي توزيع عمده‌فروشي
 • توزيع کالا از طريق شبکه شرکتهاي پخش
 • شبکه هاي توزيع مستقل
 • جريانهاي شبكه توزيع
 • انتخاب کانال توزيع با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها
 • تصميم‌گيري با معيارهاي چندگانه
 • مروري بر مطالعات انجام شده
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود مباني نظري و پیشینه پژوهش كانال‌هاي توزيع

افزایش فالوور اینستاگرام