فایل SAP تحلیل استاتیکی غیر خطیفایل SAP تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

مبانی تئوری در طراحی بر اساس عملکرد

در علم مهندسی زلزله با ورود و جایگزینی شیوه ی طراحی بر اساس عملکرد Perfornance base design به جای روش قدیمی طراحی بر اساس نیرو بسیاری از آیین نامه های جهان دستخوش تغییرات بنیادی تحقیقات خود را در این زمینه متمرکز کرده اند. طراحی بر اساس عملکرد موضوعی است که در سال های اخیر در سطح جهان و کشور ما مورد استقبال فراوان قرار گرفته است. آیین نامه های کنونی که بر اساس نیرو طراحی شده اند. برای طراحی در محدوده الاستیک مناسب اند، اما سطوحی از عملکرد که متضمن پذیرش خسارت است علاوه بر معیارهای نیرویی وابسته به معیارهای جابجایی نیز هست.

روش کنونی طراحی سازه ها بر مبنای طراحی به روش مقاومت است و شامل تخمین برش پایه در سازه و توزیع آن در ارتفاع و تعیین مقاومت مورد نیاز اجزای سازه ای در برابر این بار است. صرف نظر از کاستی هایی که در این روش وجود دارد، بیان رفتار اجزای سازه ای از طریق تک پارامتر مقاومت در بسیاری از موارد پاسخ مناسبی به دست نمی‌دهد. در حقیقت هدف از طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد این است که طراحان را قادر سازد تا سازه هایی طراحی کنند که عملکردشان قابل پیش بینی باشد.

در فایلی که در ادامه آمده است یک قاب دوبعدی با مشخصات زیر در نرم افزار SAP تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) شده است.

تعداد طبقات : 7 طبقه و سه دهانه دارای اتصال گیردار (قاب خمشی متوسط) ، مقاطع HE برای ستون و IPE برای تیر

طول دهانه ها 6 متر ارتفاع طبقات 3 متر وزن مرده خطی هر تیر 3.6 تن بر متر وزن زنده خطی هر تیر 1.2 تن بر متر

منطقه لرزه ای خطر لرزه ای خیلی زیاد، نوع خاک III  ، مشخصات مصالح : فولاد نرمه ساختمانی 

مدل سازی غیر خطی قاب و محاسبه ضرایب تغییر مکان هدف

فایل ران شده نرم افزار SAP 2000 v 14 در ادامه قابل دانلود میباشد.

 

 

 

 

 

 


خرید و دانلود فایل SAP تحلیل استاتیکی غیر خطی

افزایش فالوور اینستاگرام