The Kasparov Gambit by Andrew Martin فیلم شروع بازی شطرنج گامبی کاسپارفگامبی کاسپارف
پوزیسیون ابتدایی گامبی کاسپاروف می تواند بعد از حرکات d4 یا c4 یا Nf3 ایجاد شود که توسط بسیاری از بازیکنان استفاده می شود ترتیب معمول حرکات به صورت زیر است
1d4 Nf6 2 c4 c5 3 Nf3 cxd4 4 Nxd4 e5!? 5 Nb5 d5 6 cxd5 Bc5

که منجر به ایجاد یک وضعیت تند و تیز می شود . در این ۶۰ دقیقه مربی ارشد فیده مارتین از جانب سیاه این شروع را با بازی های قدیمی و جدید بررسی می کند و اثبات می کند که کار دفاعی سفید آسان نیست. این یک گامبی عملی است که در همه سطوح به بازیکنان کمک می کند تا برد های بیشتری کسب کنند. این یک گامبی است که سفید مجبور به قبول آن است و اگر گامبی را رد کند سیاه به سرعت وضع خوبی پیدا می کند سفید باید به شدت آماده مبارزه باشد

download.chessbase.com/Download/ChessBaseReader/Setup.msi


خرید و دانلود The Kasparov Gambit by  Andrew Martin فیلم شروع بازی شطرنج گامبی کاسپارف

افزایش فالوور اینستاگرام