اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری نیامان با ترجمه آماده


10 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده

اسید اسفنگومیلین نقش مهمی در گرایش غشای نرمال به هیدرولیز دارد و انزیم مسئول در تولید سرامید است.این اسید فعالیتش در بیماری ژنتیک نوعaوbniemann مهم است.این اسید در موش برای بررسی این اختلال برسی شده است و نقص سرامید مرتبط با نشانه ها نشان داده شده است . مطالعات در موش نشان داده که این اسید در گیر در پاتوژنز چندین بیماری در ریز غشا است و در این مقاله بر نقش ان در زیست شناسی غشا تمرکز و تاکید ویژه بر کمبود نقص ژنتیکی در مورد رویدادهای رایج به ما مطالبی می اموزد.


خرید و دانلود اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری  نیامان  با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام