شناسایی جعل سند تصویر با کپی با استفاده از اطلاعات دو طرفه با ترجمه آماده


4 صفحه ترجمه + متن لاتین

چکیده :

اکنون در زمانی هستیم که به سختی می توانیم به تصاویر دیجیتال اعتماد کنیم. با پیشرفت و تامین
نرم افزارهای ویرایش تصویر ، می توان تصویر دیجیتالی را تغییر داده و هیچ نشانه تصویری از آن به جا نگذاشت بنابراین لازم است مشخص شود که آیا تصویر دیجیتالی نسخه اصلی است و یا بعد از گرفتن با دوربین اصلاحات در آن صورت گرفته است. در مقاله حاضر ، شیوه جدیدی برای شناسایی جعل سند تصویر با کپی ارائه شد ( ناحیه تکرار سند ) که مبنی بر اطلاعات دو سویه از نواحی مختلف تصویر است اما به تعدیل پارامترها نیازی نیست. نتایج تجربی نشان می دهد که این شیوه برای شناسایی تصویر دیجیتال موثر بوده و با توجه به واریانس روشنایی نیز پایداری قابل توجهی دارد.


خرید و دانلود شناسایی جعل سند تصویر با کپی با استفاده  از اطلاعات دو طرفه با ترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام