دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آزمایش تعیین وزن جذب آب مقاومت فشاری و نرمی آجر ۱۶ ص


جلسه اول: عنوان آزمایشات: آزمایش تعیین وزن مخصوص آجر، آزمایش تعیین درصد جذب آب و آجر؛ آزمایش تعیین مقاومت فشاری آجر، آزمایش تعیین نرمی آجر، هدف آزمایش: مقاومت فشاری آجر هر چه وزن مخصوص، آجر بیشتر مقاومت بیشتری تحمل می کند و در صد جذب آب نیز کمتر خواهد بود. وسایل لازم برای انجام آزمایش: دو عدد آجر، ترازو، خط کش، تشت آب و دستگاه اعمال نیروی فشاری و .... روش انجام آزمایش : ابتدا دو عدد آجر از نظر شکل و رنگ که یکی باشد انتخاب می کنیم. پس هر دو آجر را یا ترازو وزن می کنیم و ابعاد آجر را با خط کش فلزی اندازه گییر می کنیم. محاسبه رسم نمودار و نتیجه گیری : آزمایش تعیین وزن مخصوص آجر:


خرید و دانلود دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان آزمایش تعیین وزن جذب آب مقاومت فشاری و نرمی آجر ۱۶ ص

افزایش فالوور اینستاگرام