نقش مدیریت پروژه در صنعت ساختمان ایرانهدف تحقیق فوق بررسی نقش مدیر پروژه و تاثیر آن درپیشبرد پروژه های ساختمانی کشورمان می باشد . در تحقیق فوق سعی بر نشان دادن اهمیت مدیریت کارهای ساختمانی به صورت تخصصی می باشد .

اهداف جزئی تحقیق شامل موارد زیر می شود .

- بررسی نحوه مدیریت پروژه های ساختمانی در ایران .

- بررسی و تعریف فاکتور های موفقیت در پروژه های ساختمانی

- تعیین ارتباط بین مدیریت پروژه و موفقیت پروژه های ساختمانی

- بررسی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش نقش مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی در ایران


خرید و دانلود نقش مدیریت پروژه در صنعت ساختمان ایران

افزایش فالوور اینستاگرام