خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر


خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر

به تعداد 38 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جمعبندی امتحانات

 

شامل سرفصل های:

بی طرفی اخلاقی در جامعه شناس یو اقتصاد

عینیت در علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی

مطالعات انتقادی درباره منطق علوم فرهنگی

 عضویا در کانال تلگرامی سایت


خرید و دانلود خلاصه کتاب روش شناسی علوم اجتماعی ماکس وبر

افزایش فالوور اینستاگرام