اصلاحات حسابداری BIG BANG در ژاپن سود تحلیل مالی پیش بینی کننده باترجمه آماده


14 صفحه ترجمه + متن لاتین 

چکیده

تصویب لازم الاجرای استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) برای شرکت های ژاپنی که منجر به بهبود درآمد نمی شود که آن نیز این روند را پیش بینی می کند. این یافته ها در تضاد با یافته های پژوهشی Ashbaugh و پینکوس است. یافته های پژوهش های هرمان، Inoue، و توماس (2003)

از نیاز به حکم اتخاذ IAS حمایت می کند. آنها دریافتند که مدیران ژاپنی , درآمدهای گزارش شده ی دستکاری شده توسط مدیریت فروش دارایی های ثابت و اوراق بهادار قابل عرضه در بازار هستند.تصویب IAS موجب کاهش در دسترس پذیری این عمل می شود و انتظار می رود که

افشا و شفافیت افزایش یابد. افزایش افشا و شفافیت انتظار می رود که موجب کاهش خطاهای پیش بینی تحلیلگر مالی شود که برای 139 شرکت در این مطالعه برای بازه زمانی 1999-2002 کاهش نیافته است. این یافته پژوهشی از این ایده حمایت نمی کند که طبق آن , تصویب IAS موجب بهبود اطلاعات مالی مورد استفاده در تصمیم گیری مربوط به پیش بینی درآمد می شود. با فرض این که افزایش قابل پیش بینی نشان دهنده ی کیفیت گزارش درآمد بالاتر و افزایش سودمندی اطلاعات مالی است ، تصویب لازم الاجرای IAS منتجی به اینها نمی شود.با فرض این که تصویب IAS در ژاپن موجب افزایش سطح

شفافیت و افشا توسط شرکت های ژاپنی می شود که اینکار مدیریت درآمد آنها را به منظور پاسخگویی به پیش بینی های درآمدی مدیریتی توسط شرکت های ژاپنی سخت تر می کند و این شرکت ها نیز باید آن را سخت تر کنند.بنابراین، پس از تصویب IAS در ژاپن، خطاهای پیش بینی شده برای پیش بینی مدیریتی درآمدها افزایش می یابد. این شواهد برای مقاله جدید است.


خرید و دانلود اصلاحات حسابداری BIG BANG  در ژاپن سود تحلیل مالی پیش بینی کننده  باترجمه آماده

افزایش فالوور اینستاگرام