پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعاتپاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات شامل 273 اسلاید 

فهرست جلسات

جلسه اول: آشنايي با طراحي و مشخصات ساختار فايلها، عمليات مهم پردازش فايل، حافظه جانبي و نرم افزار سيستم

جلسه دوم: ادامه مبحث حافظه جانبي و نرم افزار سيستم

جلسه سوم: ادامه مبحث حافظه جانبي و نرم افزار سيستم

جلسه چهارم: مفاهيم اساسي ساختار فايل، مديريت فايلهايي از رکوردها

جلسه پنجم: ادامه مبحث مديريت فايلهايي از رکوردها

جلسه ششم: ادامه مبحث مديريت فايلهايي از رکوردها، سازماندهي فايلها براي کارايي

جلسه هفتم: ادامه مبحث سازماندهي فايلها براي کارايي، شاخص گذاري

جلسه هشتم: ادامه مبحث شاخص گذاري

جلسه نهم: ادامه مبحث شاخص گذاري، پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايل هاي بزرگ

جلسه دهم: ادامه مبحث پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايل هاي بزرگ

جلسه يازدهم: ادامه مبحث پردازش کمک ترتيبي و مرتب سازي فايلهاي بزرگ، شاخص بندي چند سطحي و درختهاي B

جلسه دوازدهم: ادامه مبحث شاخص بندي چند سطحي و درختهاي B

جلسه سيزدهم: دستيابي به فايل هاي ترتيبي شاخص دار و درخت هاي B+

جلسه چهاردهم: ادامه مبحث دستيابي به فايل هاي ترتيبي شاخص دار و درخت هاي B+ ، درهم سازي

جلسه پانزدهم: ادامه مبحث درهم سازي

جلسه شانزدهم: ادامه مبحث درهم سازي، درهم سازي قابل توسعه


خرید و دانلود پاورپوینت ذخیره و بازیابی اطلاعات

افزایش فالوور اینستاگرام