مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد - فرزندعنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد - فرزند

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 25

توضیحات

نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از وابستگی کودکی[1]به‌سوی استقلال، مسئولیت‌پذیری و امتیازات بزرگسالی[2] حرکت می‌کند (لطف‌آبادی، 1390). هرچند در خصوص طول این دوره اتفاق‌نظر کاملی بین روان شناسان وجود ندارد. معمولاً سنین 11 الی 13 تا 18 الی 20 سالگی را دوره نوجوانی می‌دانند (لطف‌آبادی، 1390). نوجوانی، بروز تغییرات زیستی، بدنی و اجتماعی تعریف شده است که مدتی طول می‌کشد و با انتظارات، رفتارها و نگرش‌های خاص این دوره بین اعضای خانواده همراه است (هریس[3]، 2008؛ به نقل از برجعلی، 1392).

نوجوانی دوره افزایش فشار است. نوجوانان باید تصمیمات مهم دوران زندگی خود را درباره شغل، سلامت، رفتارهای پرخطر و تحصیل بگیرند و عبور از این دوره می‌تواند برای نوجوانان و خانواده‌هایشان دوران سختی باشد (جنکینز[4]،2009؛ به نقل از برجعلی، 1392). در این دوره، نوجوان[5] با دو مسئله اساسی درگیر است: بازنگری و بازسازی ارتباط با والدین، بزرگسالان و جامعه، و بازشناسی و بازسازی خود به‌عنوان یک فرد مستقل (لطف‌آبادی، 1390). تحولات سریع این دوره، روابط نوجوان با دیگران ازجمله والدین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سال‌های ابتدایی نوجوانی به‌ویژه 10 تا 15 سالگی، با ظهور و افزایش تعارض میان نوجوانان و والدینشان ارتباط دارد (آلیسون، 2000؛ به نقل از قمری، 1392).

[1].childhood

[2].adulthood

[3].Haris. P

[4].Jenkins. P

[5].adolescent

فهرست مطالب

 • نوجوانی
 • اهمیت رابطه‌ی والد و نوجوان
 • تعریف تعارض
 • حوزه‌ها و مسائل مورد تعارض
 • اشکال تعارض
 • رویکردهای نظری به رابطه و تعارض والد – فرزند
 • رویکرد اریک اریکسون
 • نظریه روان‌شناسی فردی
 • نظریه‌ی سیستمی
 • رویکرد چرخه زندگی
 • دیدگاه هال
 • پژوهش‌های داخلی
 • پژوهش های خارجی
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض والد - فرزند

افزایش فالوور اینستاگرام