بين ا لنهرين ماقبل تاريخ


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 4
بين ا لنهرين ماقبل تاريخ بنابراين ايجاد دامپروري تخصصي همزمان با تغيير استراتژي شكار توسط انسانهاي عصر نوسنگي بوده كه مستلزم همكاري گروههاي نسبتاً بي شمار انساني به علاوه سازماني كار آمد نسبت به تمامي تعهدات بوده . اين نتيجه از شواهد بدست آمده از منطقه Tepe Guran ،گرفته شده است ، جائيكه ساكنان وابسته به قيمت اخير عصر (نوسنگي ) ، بزهاي كوهي بيشتري را نسبت به اجداد خود كه تمايل به شكار بزهاي اهلي داشتند ، شكار كردند. ( mortensen 1972 ).همچنين ساكنان جلگه Deh luran حيوانات آبزي بيشتري نظير( ماهي ، صدف ، لاك پشت ، خرچنگ ) و پرندگان مهاجر را نسبت به قبل مصرف مي كردند .؛Hile and Flannery 1967T175f) HoleT flannery and Neely1969T265f). اين امر ممكن است به علت بهبود شرايط آب و هوا ، تصور مي شود كه هوا در آن زمان گرم و مرطوب بوده است ، ( moore.1983 and fig.2 on p .105) و شرايط مساعد براي نشو نمو گياهي ، كه در آن زمان مناطق وسيعي را پوشانده بود كه هم اكنون اين مناطق خشك و لم يزرع مي باشند ، بوده باشد. فعاليتهاي مربوط به شكار با توجه به تغييرات محيطي كه در طول زمان رخ مي دهند متفاوت بود ه اند. افزايش شكار بز كوهي كه در منطقه choga mami مشاهده شده ، مي تواند در ارتباط نزديك با كاهش منطقه اي ميزان دانه گياهان گندمي (غلات ) بوده باشد. نتيجه اينكه مردم بومي آن منطقه با يك بحران زميني مواجه شده اند كه براي جبران اين بحران به افزايش استفاده از گياهان وحشي (خودرو )خوراكي و همچنين افزايش شكار كه دم دستي ترين (راحت ترين ) كار بوده است. روي آورده اند. ( بحث مشابهي صورت گرفته از طريق 1996,524miller).نيازي به تاكيد بيشتر نيست كه دامپروري در آن زمان ، در مقابل ديگر حوزه هاي اقدامي بشر ، بندرت عمل مقرون به صرفه اي بوده . بدوون شك مسائل اجتماعي و نمادين نقش خود را داشته

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود بين ا لنهرين ماقبل تاريخ

افزایش فالوور اینستاگرام