برنامه ریزی آموزشی و درسی


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 31
اصول آموزشی. از جمله مهمترین اصول آموزشی كشور تركیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ـ ارائه آموزش عمومی به كلیه شهروندان تركیه ای ـ رفع نیاز های فردی و اجتماعی در حوزه آموزش كشور ـ آزادی انتخاب در گزینش محل تحصیل ـ برخورداری همگانی از حق تحصیل ـ ارتقاء كیفیت فرصت های آموزشی ـ ارائه آموزش همگانی در طول دوران زندگی ـ تبعیت از اصول اصلاحی آتاتورك در حوزه آموزش نظیر ایجاد مدارس غیر مذهبی ـ برقراری ساختار دمكراتیك در حوزه آموزش ـ ارتقاء سطح كیفی رویكردهای علمی ـ فراهم سازی امكانات آموزش مختلط ـ افزایش میزان همكاری اولیای دانش آموزان با دست اندركاران مدارس كشور اهداف آموزشی از جمله مهمترین اهداف نظام آموزشی كشور تركیه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - تربیت كلیة افراد مملكت در راستای اصول ملی گرایانه و اصلاح طلبانة آتاتورك(پدر ملت ترك) - تربیت افراد خلاق، سازنده و مولد كه با ثبات و متعادل بوده، به حقوق بشر احترام گذارده و نسبت به جامعه و مسائل و مشكلات پیرامون آن احساس مسئولیت نمایند. - آماده سازی شهروندان برای زندگی آینده(برخورداری از دانش و مهارت خاص شغلی كه متضمن رفاه فردی و اجتماعی است) - اتخاذ سیاست برابری درحوزه آموزش(برخورداری كلیه افراد از امكانات آموزشی یكسان صرفنظر از نژاد، جنسیت،مذهب) - برآوردن نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان تركیه ای - جهت دهی افراد به سمت گرایش به برنامه های آموزشی بنا برعلائق ، استعدادها و توانائیهای آنان - تاكید بر سكولاریسم و معیارهای علمی در حوزه آموزش - برگزاری كلاسهای آموزشی مختلط - اتخاذ برنامه ریزی های مناسب آموزشی - برقراری همكاریهای دو جانبه میان مدرسه و خانواده - اتخاذ و اجرای سیاستهای آموزش همگانی آموزش ابتدایی   ساختار آموزشی مقطع آموزش ابتدایی شامل كودكان گروه سنی بین 6 تا 14 سال می شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای كودكان دختر و پسر

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود برنامه ریزی آموزشی و درسی

افزایش فالوور اینستاگرام