آب بادخاك آتش در بوستان سعدیفرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

 

تعداد صفحه : 23
آب باد خاك آتش در بوستان سعدي فهرست مطالب . مقدمه . باب اول در عدل و تدبير و راي. باب دوم در احسان . باب سوم در عشق و مستي و شور . باب چهارم در تواضع . مقدمه‌ همه كس مي داند كه شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري كه از خود با يادگار گذاشته است ، دو كتاب يكي به نثر موسوم به «گلستان» و يكي به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است كه شايد بتوان گفت نه تنها در زبان فارسي سمبه در هيچ زباني جهت فصاحت و بلاغت و رواني و زيبايي و دلاربايي و حكمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در اين جا اين نيست كه در ستايش آثار جاويداني شيخ اجل قلم فرسايي كنيم چه گمان داريم كه براي اداري اين وظيفه قدرت بياني مانند آنكه خود شيخ بزرگوار داشته است بايد او كسي كه آن توانايي ندارد دست بردنش اين كار شايد . در اين جا به مناسب آگاهي مي دهيم كه در هيچ يك از نسخه هاي كهنه اسم «بوستان» براي اين كتاب ديده نمي شود و همه آن را »سعدي نامه» مي نامند چنانكه گويي شيخ اجل خود اسمي براي اين كتاب اختيار ننموده و به اين جهت نسخه كنندگان قديم آن را «سعدي نامه» ناميده اند . پس از آن اهل ذوق اسم «بوستان» را به قرينه «گلستان» براي اين كتاب اختيار كرده اند و چندان بي مناسبت هم نبوده است . نسخه ي متعلق به لردگرنيوي كه در موزه انگلستان عكس برداري شده و تاريخ كتاب آن سال 720 هجريست و همان است كه نسخه ي «گلستان» را نيز همراه دارد و در تنظيم آن كتاب هم مورد استفاده بوده است . اين نسخه كه به خط نسخ خوانا نوشته شده با اينكه از اشتباه كتابتي خالي


خرید و دانلود آب بادخاك آتش در بوستان سعدی

افزایش فالوور اینستاگرام