ولايت‌ فقيه‌ ـ كارنامه‌ 20 ساله‌ (كتاب جوان) علي‌ ذوعلم‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر 

كارنامه‌ 20 ساله‌ ـ ولايت‌ فقيه‌كارنامه‌ 20 ساله‌

 

سخن‌ نخست‌

در بررسي‌ و تحليل‌ نظام‌ سياسي‌ اسلام‌ در عصر غيبت‌، يعني‌"ولايت‌ فقيه‌"، مباحثي‌ كه‌ غالباً مطرح‌ مي‌شود، صرفاً با استدلال‌هاي‌عقلي‌ و نقلي‌ و استناد به‌ مباني‌ و منابع‌ نظري‌ انجام‌ مي‌گيرد. برخي‌ به‌مقايسه‌ نظام‌ "ولايت‌ فقيه‌" با نظام‌ دموكراسي‌ و ليبراليسم‌ مي‌پردازند وبعضي‌ به‌ سراغ‌ منابع‌ فقهي‌ و نظريات‌ فقهاء مي‌روند و ديگراني‌ بامراجعه‌ به‌ قرآن‌ و سنت‌ مسئله‌ را پي‌ مي‌گيرند و گاهي‌ هم‌ به‌ ادله‌ عقلي‌ ووجداني‌ تمسك‌ مي‌شود.

گرچه‌ اين‌ مباحث‌ و استدلال‌ها، مفيد و ضروري‌ است‌، ولي‌ اكنون‌كه‌ بيش‌ از 20 سال‌ از اجراي‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ در كشور ما مي‌گذرد،يكي‌ از شيوه‌هاي‌ طرح‌ مسئله‌، ميزان‌ توفيق‌ اين‌ اصل‌ در عرصه‌ عمل‌ وتجربه‌ است‌ و بررسي‌ و پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه‌ "جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌، پس‌ از سقوط‌ رژيم‌ ستم‌ شاهي‌، چه‌ سود و زياني‌ ازتحقق‌ و اجراي‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌ به‌ دست‌ آورده‌ است‌؟كاركرد مقام‌ "ولي‌ فقيه‌" در كشور ما چه‌ بوده‌ و عملكرد آن‌،مثبت‌ يا منفي‌ بوده‌ است‌؟ اگر نظام‌ سياسي‌ پس‌ از پيروزي‌انقلاب‌ اسلامي‌، به‌ اصل‌ ولايت‌ فقيه‌، متكي‌ نبود، چه‌ آثار ونتايج‌ مثبت‌ يا منفي‌ در عرصه‌ اداره‌ جامعه‌، رخ‌ مي‌داد؟"

قطعاً هر نظام‌ سياسي‌، نهايتاً با توجه‌ به‌ آثار و نتايج‌ عملي‌ اجراي‌ آن‌است‌ كه‌ ارزيابي‌ مي‌شود و مورد قبول‌ يا ردّ انسان‌هاي‌ متفكر و فهيم‌ قرارمي‌گيرد. بخصوص‌ در نظامات‌ اسلامي‌ ـ چه‌ نظام‌ سياسي‌، يا اقتصادي‌ ياتربيتي‌ و ...


خرید و دانلود ولايت‌ فقيه‌ ـ كارنامه‌ 20 ساله‌  (كتاب جوان)  علي‌ ذوعلم‌  ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌  ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

افزایش فالوور اینستاگرام