آموزش تکنسین ونسخه پیچی و کار در داروخانهبسم الله الرحمن الرحیم

برنامه آموزش جامع نسخه پیچی و تکنسینی داروخانه و معرفی کل داروهای موجود داروخانه ها و کلیه مسائل مربوط به کار داروخانه و تکنسینی و آشنایی با اختصرات دارویی و اسامی تجاری داروهای کاربردی در نسخ کل پزشکان در ایران میباشد..

اگر تصمیم به کار در داروخانه را دارید حتما این پکج را تهیه کنید قیمت این پکج جامع فقط10000تومان میباشد..


خرید و دانلود آموزش  تکنسین ونسخه پیچی و کار در داروخانه

افزایش فالوور اینستاگرام